Hittahem innebär att orienteringsföreningar arrangerar regelbundna sprintträningar i parkmiljöer, i socioekonomiskt utsatta områden där det finns få etablerade idrottsarenor.

Bild: Tero Marjamäki

04.07.2024

Hittahem lockar nya målgrupper

Svensk Orientering
Fler upptäcker orienteringen när föreningar fyller i vita fläckar på sina kartor.

Denna artikel publicerades först i Orienteraren #2 2024

I en park i södra Stockholm visas orienteringen upp på ett nytt sätt för en ny målgrupp. Konceptet heter Hittahem och syftar till att arrangera fler orienteringsaktiviteter i områden som orienteringen inte når i dag. Tumba-Mälarhöjden OK sökte, och fick medel för att kunna genomföra aktiviteten. Sedan dess har man sett fina effekter. 

– Det här har bidragit till att vi fått fler att orientera och inte bara de gamla vanliga, säger Håkan Elderstig från Tumba Mälarhöjden OK.

Bakgrunden till att klubben valde att engagera sig var ett informationsmöte från Svenska Orienteringsförbundet.

– Jag hörde om områden där vi inte når ut, vita fläckar på orienteringskartan. Vid den tiden hade vi nyligen fått vår nya klubbstuga här i området så vi var ju nya här också och jag tänkte att det är ju en vit fläck för oss också det här. Så jag började titta på kartan och såg Sätradalen och tänkte att vi borde vara där och arrangera Hittahem.

Hur har reaktionerna varit från de boende här när ni började?
– Alla möjliga. Många undrar vad vi gör men när de väl förstått det så tycker det att det är jättepositivt för området.

Antalet barn som deltar har bara blivit fler för varje gång.
– Det brukar vara så på våren att det kommer fler och fler i och med det blir varmare. Första gången var det fyra barn, andra gången åtta, tolv tredje gången, femton nu senast. Plus tre vuxna, säger Bengt-Åke Ericsson.Denna onsdag är det inga barn som dyker upp. Men så är det också snålblåst, fyra grader och regn. En vecka senare skiner solen, det är försommarvärme och närmare 20 barn testar på, plus flera vuxna.

Har det varit svårt att dra i gång det, eller har ni haft några motgångar?
– Största motståndet har vädret stått för, i övrigt har det inte varit något, utan bara positivt, I dag är det fem orter runt om i landet som är i gång med Hittahem.

På frågan varför de inte tror de är fler svarar de tidsbrist och gamla vanor.
– Jag tror att man tror att det kräver mycket krafter och tid, men det gör det inte, säger Ash Björklund Boljang och fortsätter.

– Flera i klubben tänkte att ”nej, inte en sak till”. Vi kommer behöva lägga fler banor och vi kommer behöva sätta ut fler kontroller och så. Men bland oss unga ledare kände vi att vi behöver göra något och till slut sa man ”det är ingen som stoppar er, ni kan lägga banor. Ni vet hur det fungerar”.

– Så vi har suttit där på onsdagar och lagt banor och kört på torsdagar.

Var det svårt?
– Nej. Så länge man vet hur man lägger banor, vilket är lätt att lära sig, så går det att göra.

Vad gör ni för typ av banor?
– Stjärnor. Små och korta.


Första gången Ash och övriga ledare arrangerade Hittahem i Tumba var det ingen som kom, mycket beroende på vädret. Men veckan därpå var Ash på plats igen.

Vad är det som driver det engagemanget?
– Vi måste ju försöka göra någonting. Klubben håller på att dö för att vi inte har någon nybörjare som kommer in och sen så hade vi inget bättre för oss. Och om det kommer några så hade det varit jätteroligt att lära dem.

Ska man se det som en samhällsinsats eller som ett sätt att få in nya?
– Det är väl både och, säger Håkan. Om någon tycker att det är roligt att börja så har man vunnit något på det. Men att bara vara ute och ha en aktivitet hjälper ju också till att växa orienteringen.

– Nu kan man ju dessutom börja se att det har gett resultat. Vi har en som har börjat. Och så är det minst en till som kanske är på gång. Vad händer om varje barn som börjar får med fler i familjen? Då är det värt mycket, de blir ju som ambassadörer.

– Jag tror också att det kan ha jättestor påverkan bara på samhället i sig. Idag är det vanligt att ungdomar sitter inne mycket. Genom det här får vi fler i rörelse, säger Leo Kajanus.

Vilket skulle vara era viktigaste tips till att skicka med till andra klubbar?
– Gör det enkelt. Krångla inte till det med en faslig massa utrustning och grejer, utan gör det enkelt. Sen kan man anpassa det allteftersom. Man kan inte tro att man kommer med alla lösningar på en gång heller för det kommer man inte att göra, säger Bengt-Åke Ericsson.

Håkan skickar med två andra tips:
– Lägg enkla banor, nu är det bara sex kontroller att plocka in, men på de sex kontrollerna finns det sex slingor. Och har de sprungit alla sex, då har de nog sprungit 2,5 kilometer. Och det är rätt bra.

– Sedan gäller det också att vara konsekvent och ha uthållighet. Varje tillfälle är en timme, 18–19, och vi kör varje onsdag i ett sträck, så det blir konsekvent och de vet att vi kommer tillbaka. Då är det också lätt att säga ”vi ses nästa onsdag, ta med dig en kompis då”, säger Håkan och avslutar med ett sista tips:

– Var inte rädd att ändra er längs med vägen, våga testa en ny plats om den första inte funkar.Bakgrund till Hittahem 
Idrottsrörelsen har generellt sätt få etablerade idrottsföreningar i socioekonomiskt eftersatta områden. En anledning är att det finns få fysiska idrottsarenor och att det är stor konkurrens om halltider. Här har orienteringen en stor fördel. Om det finns en karta, karträttigheter och överenskommelse med markägare så finns det en idrottsarena för orientering. Det finns redan många Hittaut-kartor i socio-ekonomiskt eftersatta bostadsområden runtom i hela Sverige.  
Konceptet Hittahem har tagits fram med basen i olika aktiviteter där orienteringsföreningar arrangerat regelbundna och framgångsrika sprintträningar i socioekonomiskt utsatta områden med parkmiljöer som idrottsarena. Hittahem finansieras av Svenskt Friluftsliv och Idrottsklivet.

Sök projektmedel ni med
Projektstöd IF B&U 2024/2025 – SF

Vill du läsa mer? https://www.orientering.se/forening/foreningen/bidrag-medel/projektstod-if-7-25/

Demokrati och delaktighet
Alla medlemmar har rätt att vara delaktiga, få påverka och ha inflytande. Har ni en idé om hur ni kan öka demokratin och delaktigheten i er förening? Då är det detta stöd ni ska söka.

Inkluderande orientering
Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjligheter för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Exempelvis Hittahem i Sätra eller anpassa material så att det passar personer med funktionsnedsättningar.

Läs mer om vilka grupper vi har identifierat: https://www.orientering.se/media/ufxppmc0/projektst%C3%B6dif-inkludering-av-underrepresenterade-grupper-221103.pdf

OBS! Om ni vill söka medel för att inkludera personer med funktionsnedsättning kan stödet även användas till vuxna utövare. 

Lärande i samband med tävling
Genom projektstöd IF vill vi ge föreningar möjlighet att utveckla och prova nya tävlingsformer för barn och unga i syfte att öka lärandet i samband med tävling.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
Projektstödet ska bidra till att säkerställa att föreningsmiljön för barn och ungdomar 7-25 år är trygg och hållbar. Exempelvis en idrottsmiljö fri från mobbing, trakasserier, hot, våld och övergrepp eller fokus på att individen ska må bra utifrån helhet, balans, livspussel, motivation, glädje och psykisk hälsa.

Tränare och ledare
Vi ger stöd till utbildningar som arrangeras av Svenska Orienteringsförbundet eller något av förbundets distriktsförbund. Exempel på utbildningar som föreningen kan få stöd för är Introduktionsutbildning för orienteringstränare, Grundutbildning för tränare, Barntränarutbildning, Ungdomstränarutbildning samt Junior- och seniortränarutbildning.

Projektstöd IF Idrott 65+ 2024/2025 – SF
Vill du läsa mer: https://www.orientering.se/forening/foreningen/bidrag-medel/projektstod-if-65/

Syftet med Projektstöd IF 65+ är att utveckla verksamheten i orienteringsföreningen för att förbättra förutsättningarna för fler i målgruppen 65+ att regelbundet idrotta och delta i föreningsaktiviteter.

Återstartsstöd OF 2024/2025
Vill du läsa mer: https://www.orientering.se/forening/foreningen/bidrag-medel/omstarten/


Omstarten är en möjlighet för orienteringsföreningar att få ett ekonomiskt stöd för att komma tillbaka efter de restriktioner och begränsningar av verksamheten som blev resultatet av coronapandemin. 

15 000kr kan ges till något av följande områden:
- Hitta tillbaka
- Prova på
- Sociala aktiviteter 
- Öppet stöd

OBS
24–25 = stöden går att söka år 2024
IF = idrottsförening
Projektstöd IF och Idrottsmedel är samma sak

Att söka i Idrottonline

Alla föreningar anslutna till Svenska Orienteringsförbundet är välkomna att söka projektstöd. Ansökan kan göras löpande. Svenska Orienteringsförbundet granskar inkomna ansökningar regelbundet, vanligtvis i början av varje månad.

Ansökan om projektstöd görs via föreningens egen sida IdrottOnline. Under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline finns ansökningsformulär. Läs guiden här: https://support.idrottonline.se/support/solutions/articles/101000474989-skapa-och-skicka-in-ans%C3%B6kan

FRÅGOR?
Hör av dig till:
Lasse Greilert
070-548 11 60
lars.greilert@orientering.se 

Vill du höra ännu mer om detta så anordnar SOFT ett webbinarium, den 9 september klockan 20.00. Du anmäler dig på Utbildningsplattformen.

RELATERADE NYHETER

Schweiz Världscup 22 Maj Hugo Mattsson 04099
Orienteringstränare inom Dala Sports Academy Elit
Världscupen Sprintstafett 3 Aug 2023 Hugo Mattsson 7802
Fler väljer att bli partner till orienteringen ”väldigt engagerad målgrupp”
Etapp1 22 07 23 Hugo Mattsson 6066
Evenemangschef till Svensk Orientering Events
Fler nyheter