Nyhetsbrev

Här kan du prenumerera på tre nyhetsbrev inom arrangörsområdet via mejl - Arrangörsnytt, IT-nytt och Kartnytt.

Arrangörsnytt

Prenumerera på arrangörsnyheter

Vill du få nyheter inom arrangörsområdet, prenumerera på nyhetsbrevet Arrangörsnytt, via länken nedan. Där finns också en länk till en sida med tidigare nummer av Arrangörsnytt.

Nyhetsbrevet ArrangörsnyttPrenumerera på IT-nyheter

Till området tävlingsadministration hör SOFT:s centrala IT-system Eventor med tävlingsprogram, anmälan och resultatredovisning. Dit hör också OLA som är SOFT:s tidtagningsprogram under tävling med direktanmälan, lottning av startlista och stöd för speaker och olika stämplingssystem.

Vill du få nyheter inom området IT och tävlingsadministration, prenumerera på nyhetsbrevet IT-nytt, via länken nedan. Där finns också en länk till en sida med tidigare nummer av IT-nytt.

Nyhetsbrevet IT-nytt

Kartnytt

Prenumerera på kartnyheter

Kartnytt är ett nyhetsbrev som skickas ut ett par gånger per år till de som registrerat sin mejladress för utskick. Nyhetsbrevet samlar aktuella kartnyheter och beskriver aktuella och kommande händelser inom kartområdet. 

Vill du prenumerera på Kartnytt, följ länken nedan. Där finns också en länk till en sida med tidigare nummer av Kartnytt.

Nyhetsbrevet KartnyttNyhetsbrevet SkidO-nytt 
Med SkidO-nytt håller du dig uppdaterad om nyheter inom skidorientering, oavsett om du är deltagare, arrangör, eller både och. För att prenumerera, gå via länken nedan. Där finns också en länk till en sida med tidigare nummer av SkidO-nytt.

Nyhetsbrevet SkidO-nytt