Kartutskrifter & tryck

På den här sidan samlas allt som har med kartutskrifter och tryck att göra.

Bli certifierad

Här kan du läsa om varför SOFT certifierar kartutskrivare samt hur du går tillväga för att bli certifierad.

Hantering av utskrifter

På sidan Hantering av utskrifter återfinns information om hur man kan jobba för bra kvalitet på sina utskrifter, till exempel val av papper och skrivare, diverse hjälptexter och tips för hantering i Ocad.

Offset & utskrifter

På denna sida beskrivs information om skillnaderna mellan offsettryck och digitautskrifter, vilka krav som ställs och vad som är värt att tänka på.

Papperskvalitet & plastfickor

Under Papperskvalitet & plastfickor beskrivs de olika sortens papper och plastfickor som används och rekommendationer.

PrintTech testblad

Här kan du läsa om IOFs PrintTech testblad för referens och jämförelse av kartutskrifter och offsettryckta kartor samt hur du beställer det