Program & tjänster

Här kommer information om verktyg, program, tjänster och hemsidor som berör kartområdet presenteras
Facebook
På facebook finns separata forum för diskussion av kartfrågor inom både OL och MTBO.

För kartfrågor inom främst OL, både skog och sprint, rekommenderas facebookgruppen Orienteering Mappers Int. som är en internationell och mycket välanvänd grupp med många bra diskussionstrådar. Där får man alltid input på sina frågor. Den gruppen kan också användas för kartfrågor inom övriga grenar. 

En svensk facebookgrupp för diskussion av MTBO-kartfrågor nationellt finns också framtagen.

Omaps kartdatabas

Ladda upp, sök och hitta kartor
SOFT tillhandahåller en nationell tjänst för uppladdning och delning av orienteringskartor under namnet Omaps. Tjänsten är direkt kopplad till Livelox, som hämtar sina bakgrundskartor från Omaps. 

Tjänsten är också passande till att söka och hitta kartor runt om i landet och i alla grenar. Genom sökfältet kan man tex söka efter "MTBO" för att hitta specifika MTBO-kartor.

Så här gör du för att beställa eller ladda upp karta

För att beställa en karta, klicka på kartområdet i Sverigekartan så visas kontaktinformation för kartan (ingen inloggning krävs). Om karta eller kontaktinformation saknas i det område du önskar en karta för, kontakta distriktets OF.

För att ladda upp kartor, logga in med dina Eventor-uppgifter. Då kan andra kartbaserade tjänster hämta kartinformationen. Vilka tjänster som får hämta väljs i samband med uppladdningen.”

Aktuell utveckling

Aktuell utveckling för Omaps samlas här.

Kartlänkar


Kartrelaterade orienteringslänkar

Beskrivning

- Omaps Svensk orienterings kartdatabas. Från Omaps hämtas kartor till Hitta utLivelox och söktjänsten Hitta orientering på Orientering.se.
- IOF:s officiella kartsida Internationella orienteringsförbundets kartsida med den internationella kartkommittén.
Kartringen Intresseförening för orienteringskartritare.

Kartframställning

Beskrivning

- Lantmäteriet  
- Lantmäteriets nyhetsbrev Håll dig uppdaterad om den nya tekniken.
Meridiankonvergens Lantmäteriet  
Geolex En interaktiv webbtjänst från Lantmäteriet som visar aktuell och kontinuerligt uppdaterad information om flygbilder, fastighetsinformation, geodesi, geografiska databaser och kartor. Fungerar endast i Internet Explorer.
Geodataportalen Om infrastruktur för geodata och EU-projektet Inspire. Geodata berör företeelser som på något sätt har en koppling till en plats på jordytan. Geodata kan till exempel användas till att göra kartor.
Skogliga grunddata Karttjänst från Skogsstyrelsen som, baserad på laserdata, beskriver skog och mark. Väl inne i tjänsten, klicka på fliken "Skogsdata". Innan du börjar, läs viktigt att veta.
- Fornsök Riksantikvarieämbetets karttjänst. Under Kartinställningar finns olika lager att använda vid kartframställning.

Programvaror

Beskrivning

Karttapulatin Verktyg för att generera enklare orienteringskartor från laserdata utan rekognosering i terrängen.
Momap.se Program till smartphones och handdatorer för kartritare och banläggare.
Oapp.se Diverse kartprogram, bland annat OL Laser för bearbetning av laserdata.
Ocad Kartritnings- och banläggningsprogram.
OpenOrienteering Ett kit av orienteringsprodukter, bland annat med kartritningsstöden Mapper och Laserscan tool.
PC Mapper Kartritningsprogram.

Övriga länkar

Beskrivning

Orienteering Mappers Int. Öppen internationell Facebook-grupp.