Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Arrangemang i naturen

Markfrågorna berör många parter med olika intressen. Vid arrangemang i naturen är Naturvårdsverket vägledning ett bra stöd.

Tävlingar och andra arrangemang ställer särskilda krav på gott samarbete mellan klubbar, markägare och andra intressenter. Lagar, allemansrätten och överenskommelser mellan olika parter reglerar vad som gäller vid en orienteringstävling eller annat arrangemang.

Vägledning från Naturvårdsverket

I maj 2022 lanserade Naturvårdsverket en ny vägledning för arrangemang i naturen. Publikationen heter Arrangemang i naturen och ersätter Allmänna Råd 1996:4. Den finns att hämta hos Naturvårdsverket: Arrangemang i naturen (pdf)