Markfrågor

Här hittar du information om orienteringsidrottens samverkan med markägare och andra som rör sig i skogen, vår idrottsplats.
Genrebildkontroll1

Gäster i naturenVi orienterare är gäster i naturen. Skogen är vår idrottsplats, men den är också en levande miljö för växter och djur där vi måste visa varsamhet och hänsyn. Vi är också gäster hos den som äger markerna, och därför är det självklart att vi ska ta hänsyn till markägarnas intressen.
Samarbetet viktigt för hela idrotten 

Som orienterare representerar du inte bara dig själv utan hela vår idrott. Om du uppträder på ett ansvarsfullt sätt får det positiva effekter för hela orienteringsrörelsen. För att kunna bedriva vår idrott är vi beroende av ett väl fungerande samarbete med markägare, jägare och andra intressenter i de marker vi nyttjar för vår verksamhet.

KONTAKT MARKFRÅGOR

2022_Personalporträtt_Joacim Ingelsson

Mark- och miljöutvecklare

Joacim Ingelsson

0706697389