Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Markfrågor

Här hittar du information om orienteringsidrottens samverkan med markägare och andra som rör sig i skogen, vår idrottsplats.

Vi orienterare är gäster i naturen. Skogen är vår idrottsplats, men den är också en levande miljö för växter och djur där vi måste visa varsamhet och hänsyn. Vi är också gäster hos den som äger markerna, och därför är det självklart att vi ska ta hänsyn till markägarnas intressen.

Samarbetet viktigt för hela idrotten 

Som orienterare representerar du inte bara dig själv utan hela vår idrott. Om du uppträder på ett ansvarsfullt sätt får det positiva effekter för hela orienteringsrörelsen. För att kunna bedriva vår idrott är vi beroende av ett väl fungerande samarbete med markägare, jägare och andra intressenter i de marker vi nyttjar för vår verksamhet.

i underflikarna har vi samlat information Arrangemang i naturen, allemansrätten, kunskaps om mark och vilt och olika stöddokument och länkar som bra att använda.