Statistik och verksamhetsuppföljning

Varje år redovisas hela verksamheten i den verksamhetsberättelse och årsredovisning som tas fram. Här nedan finns en fördjupad uppföljning över tid för fler områden.
Att regelbundet följa upp verksamheten är ett sätt att mäta utvecklingen av olika delar av verksamheten. Varje år redovisas hela verksamheten i den verksamhetsberättelse och den årsredovisning som tas fram.

För medlemsutvecklingen, tävlingsverksamheten och LOK-stödet görs en årlig uppföljning. Förutom det görs även fördjupade analyser av olika områden som kan vara intressanta. När exempel är likvärdigt tävlande och aktivitetsnivån ur olika perspektiv. De olika rapporterna uppdateras regelbundet, oftast på årlig basis. Nya rapporter inom nya områden tillkommer då och då. Här ovan hittar du till de rapporter och uppföljningar som är aktuella just nu.