Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Kunskapsunderlag

Här listar vi några av de kunskapsunderlag som kan vara intressanta för en arrangör. Listan är hämtad från Naturvårdsverkets Arrangemang i naturen. Om länken inte fungerar kan du använda namnen som sökord i en sökmotor.

Arter och biologisk mångfald

Skogens pärlor, inkl. nyckelbiotoper, sumpskogar och forn- samt kulturlämningar Skogsstyrelsen - Skogens pärlor

Artfakta och rödlistan hos Artdatabanken - https://artfakta.se/rodlistan

Arter och artskydd (naturvardsverket.se) 

 

Skyddad natur

Skyddad natur - Skyddad natur (naturvardsverket.se)

Öppna data från Naturvårdsverket - Öppna data från Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Sveriges nationalparker - Sveriges nationalparker

Vägledning om organiserat friluftsliv i skyddad natur - Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur (naturvardsverket.se)

 

Kartor och fastigheter

Min karta - Min karta | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Ta reda på markägare - Vem äger fastigheten | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Information om samråd vid väsentlig ändring av naturmiljön - Samråd vid ändring av naturmiljön (naturvardsverket.se)

  

Vatten och våtmarker

Värdefulla vatten - Värdefulla vatten - Kartor & Gis - Data, kartor och rapporter - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Information om våtmarker från Artdatabanken - Våtmarker | SLU Artdatabanken

Myrskyddsplanen, rapport med landets mest värdefull våtmarker - Myrskyddsplan för Sverige (naturvardsverket.se)

 

Militära skyddsobjekt

Om skyddsobjekt Skyddsobjekt - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

 

Övrigt 

Länsstyrelsernas hemsida - https://www.lansstyrelsen.se/

Sametingets hemsida om samebyar - Samebyar - Sametinget

Naturvårdsverkets hemsida om allemansrätten - Allemansrätten (naturvardsverket.se)

Jakttider från Naturvårdsverket - Jakttider (naturvardsverket.se)