Kontakt & support

Som arrangör finns det flera sätt att erhålla support från SOFT och OF.