SOFT:s arrangörscoacher

Med ambitionen världens bästa orienteringsarrangemang arbetar SOFT med arrangörscoacher för våra värdetävlingar.

Arrangörscoacherna - SOFT:s samordnare

Med ambitionen att kunna erbjuda världens bästa orienteringsarrangemang arbetar också Svenska Orienteringsförbundet med arrangörscoacher för våra värdetävlingar (tävlingar inom nivå 1). Arrangörscoachen är SOFT:s samordnare och är den från förbundet som ansvarar för kontakten med i första hand kontrollanten, men också arrangören.

Vid varje värdetävling finns två coacher - en arrangörscoach (benämnd "sprintcoach" vid sprinttävlingar) och en IT-coach.

Sprint- och IT-coacher

Sprintcoachen är specialist inom området sprint och tar rollen som arrangörscoach vid sprinttävlingar. Här ligger stort fokus på karta och bana, vilket gör att sprintcoachen arbetar tätt med både kart- och bankontrollanten. 

IT-coachen är specialist inom området IT och arbetar tillsammans med arrangörscoachen på alla värdetävlingar.
Coachens roll

Arrangörscoachen, inkl. sprint- och IT-coachen, har två huvuduppgifter:
  1. Att säkerställa att kvalitetskontrollen av våra värdetävlingar fungerar enligt avtal.
  2. Att utveckla våra värdetävlingar.

Det innebär:
  • Att ge stöd och support åt i första hand kontrollanten, men också arrangören.
  • Att motivera och inspirera, men också att påminna vid behov.
  • Att följa upp planering och genomförande av arrangemanget.
  • Att dokumentera och sprida erfarenheter.

Coachen har tre roller:
  • Coachrollen
  • Expertrollen
  • Fixarrollen
Coachen ersätter inte kontrollantsystemet för kvalitetssäkring och kontroll av tävlingar utan tvärtom, säkerställer att det fungerar.

Den största skillnaden mellan coach och kontrollant är att coachen verkar över flera år för att kunna utveckla arrangemanget varje år.

Coachen kompetensutvecklar också kontrollanten och arrangören, vilket på sikt gör alla våra arrangemang bättre, även på nivå 2-4.