Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet och dess distrikt kan ge stöd och bidrag till idrottsföreningar.

Riksidrottsförbundet, RF-SISU, har samlat och presenterat ett antal olika möjligheter för föreningar och enskilda att söka bidrag och annat stöd. Du hittar alla information här.

Hos RF-SISU:s distrikt kan det också finnas möjlighet att söka och få stöd för olika typer av satsningar. Ta kontakt med distriktsförbundet som föreningen tillhör för att få reda på vilka möjligheter som finns i just ditt distrikt. Här finns kontaktuppgifter till RF-SISU distrikt.