Stämplingssystem

På svenska tävlingar används framför allt två elektorniska stämplingssystem - Sportident respektive Emit. Här nås mer information om systemen och länkar till tillverkarnas hemsidor.

Sportident-enheter

Godkända stämplingssystem

Enligt tävlingsreglerna får vid tävling inom nivåerna 1-3 endast av SOFT godkänt elektroniskt stämplings- och tidtagningssystem användas.

Internationella orienteringsförbundet har godkänt två elektroniska stämplingssystem (inkl. tidtagning)  - Sportident och Emit - att användas vid alla IOF-sanktionerade tävlingar. SOFT har därför tagit beslut om att de också är godkända att användas på svenska tävlingar.

IOF nämner godkända stämplingssystem i sitt regelverk, se IOF:s hemsida på orienteering.sport

Två komponenter

Stämplingssystemen är uppbyggda av två komponenter:

  • En löparbricka, ibland även kallad transponder eller chip. I regelverket benämns löparbrickan som eletroniskt kontrollkort.
  • En basenhet, ibland även kallad läsare. I regelverket benämns basenheten som stämplingsenhet. 

Backuplösning och tekniskt fel vid kontrollstämpling

Läs mer i regelverket, under Elektronisk stämpling och tidtagning.

SI Air

Sportident

Sportident är det mest använda stämplingssystemet i Sverige. Det används bland annat på O-Ringen, Tiomila och 25-manna, men kan också användas i klubbverksamheten för träningar och tävlingar.

Rekommenderade basenheter och lånebrickor

Basenheter BSx7 eller BSx8 rekommenderas att användas. Om enheter av äldre typ används så ska arrangören fritt tillhandahålla lånebrickor (SI5 eller SI6) till deltagare med nyare bricktyp.

Sportident Air+

Det internationella förbundet har också godkänt det trådlösa stämplingssystemet Sportident Air+ för att användas vid alla IOF-sanktionerade tävlingar. SOFT har därför tagit beslut om att det är godkänt för svenska tävlingar.

Läs mer i regelverket om vad som gäller för användandet av trådlösa system.


Emit

Emit var det första elektroniska stämplingssystemet att introduceras på den svenska marknaden. Det användes bland annat på VM i Västerås 2004 och används varje år vid Jukola- och Venlakavlen i Finland. Det lämpar sig också väl i klubbverksamheten för träningar och tävlingar. Emit är det mest använda systemet i Norge och Finland. Precis som med Sportidentsystemet består Emit av en löparbricka och en basenhet.

Emit Touch-free

IOF har även godkänt Emit Touch-free för internationella värdetävlingar, vilket betyder att systemet också är godkänt att användas på svenska tävlingar.

Extern länk