Stöddokument & filer

Från den här sidan nås vår filarea med stöddokument och filer för tävlande och arrangörer. Ladda ner regelverket, stöddokument och filer som kompletterar regelverket, eller andra dokument och filer som är till stöd i olika sammanhang.
Områden och innehållVia länken ovan nås vår filarea med stöddokument & filer för tävlande och arrangörer inom våra fyra grenar.

OMRÅDEN

EXEMEPEL PÅ INNEHÅLL

Arrangemangs- & tävlingsrelaterat, allmänt

 • Arrangera klimatsmart
 • Arrangera likvärdigt
 • Att arbeta i lärgrupp
 • Blankett för anmälan & protest
 • Särskilda sprintregler & karttecken
 • Tekniskt arrangörsstöd för SkidO-tävlingar
 • Tävlingsledarrapport
 • Terrängbeskrivning för inbjudan & PM
 • Vård & förbandsmateriel - exempel
 • Avtalsmallar och förutsättningar för SM, USM, Swedish League & Stafettligan
Banläggning • Beräknade segrartider per distrikt & klass
 • Symboluppsättningar Ocad
 • Ocad-mall för märklappar
 • Banläggarkort
 • Tekniskt arrangörsstöd för SkidO
Basprogram


 • Basprogram för OL, MTBO och SkidO. Planen är att också publicera basprogram för PreO.
Karta  • Kartnormen och sprintnormen
 • Symboluppsättningar
 • Avtalsmallar
 • Protokoll för kartkontroll
Klasser, svårighetsnivåer, beräknade segrartider & banlängder

 • Dokument som sammanställer klasser, svårighetsnivåer, beräknade segrartider & banlängder (och även kartskala).
   
Mark


 • Är för tillfället tom. Kommer att fyllas på med diverse innehåll inom markområdet.
Regelverket


 • Regelverket, uppdelat i versioner för respektive gren för nedladdning.
Regelärenden
 • Vägledande regelbeslut från förbundsstyrelsen.
 • Särskilda regelbeslut & tävlingshändelser från tävlingar inom nivå 1 (värdetävlingar).
 • Projekt - Ökad regelefterlevnad och transparens i regelärenden. Dokumentation och mallar, inklusive ny version av Fair play - Rättvis orientering.