Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest ASF finns nu i Sverige, efter att länge förekommit i vårt närområde. För att minimera risken att sjukdomen sprids ytterligare inom Sverige måste vi alla hjälpas åt med vissa åtgärder.

Afrikansk svinpest finns nu i Sverige, efter att länge förekommit i vårt närområde. För att minimera risken att sjukdomen sprids ytterligare inom Sverige måste vi alla hjälpas åt med vissa åtgärder. Det handlar bland annat om att inte slänga matrester i naturen och att rengöra kläder och utrustning som använts i smittade områden i Sverige och länder där smittan finns.

Så håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska djur

Vad allmänheten kan göra

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en träning eller vid parkeringsplatser.
 • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
 • Rengör kläder och utrustning noggrant om du varit på besök inom ett smittat område i Sverige eller i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande.

Råd till Arrangörer

Det är nu viktigt att vi inom orienteringssporten visar för våra markägare att vi tar ansvar för att inte sprida Afrikansk Svinpest mellan olika områden.

 • Gör ett PM med information till deltagarna om vad ni förväntar er av dem om de ska deltaga på er tävling. Det skall läggas ut på Eventor i samband med inbjudan, bifogas till ordinarie PM och anslås vid tävlingen så att ingen kan komma att springa med utrustning som kan vara kontaminerad.
 • Säkerställ att utländska deltagare som kommer från länder med Afrikansk Svinpest också förstår vad som förväntas av dem.
 • Mat- och fikaförsäljning måste ha stränga och tydliga regler för hantering av matavfall. Ingenting får bli kvar på tävlingsplatsen eller i kringliggande terräng.
 • Hittar ni sjuka eller självdöda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Rapportera sjuka eller döda vilda djur (rapporteravilt.sva.se)

Råd till orienteraren

 • Om du har tränat och tävlat i ett område eller områden i länder där svinpesten sprids, tvätta och torka all utrustning noggrant innan du tar ut den i den svenska naturen. Kläderna skall tvättas i 60 grader eller 40 grader och torkas luftigt i minst 7 dagar inomhus. Skorna ska tvättas noggrant och torkas luftigt inomhus i minst 7 dagar.
 • Utrustning kan saneras genom att ligga i bastu, över 60 grader i minst 30 minuter.
  Om du är osäker på om utrustningen är ren nog. Köp ny utrustning.
 • Kasta aldrig matrester i naturen – varenda halväten korvmacka måste tas med hem och slängas i ett sopkärl!
 • Hittar du sjuka eller självdöda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Rapportera sjuka eller döda vilda djur (rapporteravilt.sva.se)

Presentation med mer information 
Nyhet med det smittade området (2023-09-08)

Nyhet med råd till arrangörer och orienterare (2023-09-12)