Att rita en karta

Här kommer mer information finnas om hur man faktiskt ritar en karta, vilken utrustning som kan behövas, hur man kan skaffa f-skattesedel med mera.
Ersättningsform och fakturering

Utrustning och program

Planering & Förvaltning

Grundmaterial

Fältarbete och digitalisering
Topografi och Höjdkurvor

Mäta in med GPS
Grenspecifika anvisningar 
Orienteringslöpning

SkidO

För skidorientering finns ett kartrelaterat tekniskt arrangörsstöd framtaget av Matts Engvall med stöd från Sture Norén som presenterar hantering av spårsystem, spårkörning, kartanpassning, kartskalor, banläggning och kartutskrifter.

MTBO

För att underlätta för dig som arrangör och kartritare så har MTBO-gruppen med hjälp av Bo Herdersson tagit fram en manual för hur man ritar en en karta enligt MTBO-norm.

Manualen är uppdaterad efter att den nya kartnormen kom i januari 2022. 


PreO