Värdegrund & ledarskap

Riktlinjer för barn och ungdomsidrott

Riktlinjerna för barn och ungdomsidrott tydliggör vikten av att verksamheten bedrivs med utgångspunkt i barn och ungas behov, förutsättningar och villkor.

Tränarutbildningar

På vår sida om utbildningar finns information och länkar som du behöver för att hitta just den ledar/tränarutbildning du vill gå.

Barnkonventionen

Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen en del av svensk lag. Det innebär att alla verksamhet behöver förhålla sig till Barnkonventionen.

Utdrag ur belastningsregistret

Från och med 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar begära att de personer i föreningen som är ledare/tränare eller har direkt och regelbunden kontakt med barn och unga visar upp begränsat registerutdrag ur Polisens belastningsregister.

Barns tävlande

I studien barns tävlande kan du bl.a. ta del av barn och ungas anledningar till att fortsätta respektive sluta med orientering. Studien visade bl.a. att de sociala sammanhangen är av mycket stor vikt för de allra flesta i fråga om att fortsätta med sitt idrottande.