Tävlingskalender & basprogram

Här når du länkar till Eventor, SOFT:s centrala IT-system med kalender och administration av tävlingar. I basprogrammet redovisas kommande nationella och internationella värdetävlingar.

Tävlingskalender (Eventor)

Eventor är SOFT:s centrala IT-system med tävlingskalender och möjlighet att administrera sin tävling.

För Eventor-guider, forum och vanliga frågor och svar (FAQ), besök Eventors hjälp- & supportsida.

Du kan också ta kontakt med Eventors mejlsupport, eventorsupport@orientering.se. Supporten svarar normalt inom 24 timmar, måndag-fredag. Tänk på att belastningen kan vara hög under säsong.

Gå direkt till

Basprogram över nationella och internationella värdetävlingar

Basprogrammet redovisar nationella och internationella värdetävlingar framåt. Det är i första hand avsett för planering av egna tävlingar för distrikt och klubbar.

Framtidens tävlingsprogram - från 2025 och framåtDe senaste åren har SOFT arbetat med att utvärdera vårt nationella tävlingsprogram för värdetävlingar och primärt inom orienteringslöpning. Det här har resulterat i ett förslag på nytt upplägg att börja gälla från och med 2025.