Checklista

Det är många aspekter att ta hänsyn till i planeringen av ett arrangemang. Denna checklista från Naturvårdsverket gäller arrangemang i allmänhet men fungerar mycket bra för orienteringstävlingar.
Checklistan är hämtad från skriften Arrangemang i naturen, sid 42–44. Du hittar den här: Checklista – att tänka på (pdf)