Banläggning

På den här sidan finns samlat sådant som är till stöd för banläggare och bankontrollant. Stödet syftar till att vägleda, förenkla och förbättra banläggningsprocessen. Målet är banor av högsta kvalité där incidenter undviks. Sportslig rättvisa ska vara vägledande genom hela banläggningsarbetet.

Ladda ner stöddokument & filer inom banläggning