Anläggningsstöd

Anläggningar är en viktig förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva en bra verksamhet. Här finns en sammanställning av några möjligheter för föreningen att söka stöd för att utveckla sin anläggning.

Anläggningar Riksidrottsförbundet, RF

RF vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter RF årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

Här finns mer information från RF om stöd till anläggningar

Boverket

Investeringsstöd till allmänna samlingslokaler för ny- och tillbyggnad eller renovering. För att lokalen ska räknas som allmän samlingslokal krävs att den kan utnyttjas av det lokala föreningslivet. Utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Bidrag ges för att anpassa lokaler för barn- och ungdomsverksamhet. Bidrag måste sökas före byggstart och senast 31 december, med besked senast i maj månad kommande år. Här kan du läsa mer om stöd från Boverket.

Jordbruksverket

Jordbruksverket har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Här kan du läsa mer om Jordbruksverkets stöd.

Andra stöd till anläggningar

RF-SISU:s distriktsförbund kan ge stöd till anläggningar. Ta kontakt med distriktsförbundet som föreningen tillhör för att få reda på vilka möjligheter som finns i just ditt distrikt. Här finns kontaktuppgifter till RF-SISU distrikt.