PrintTech testblad

För att kunna ställa in rätt färger vid kartutskrift är det nödvändigt att först ställa in färgerna med hjälp av stora färgytor och någon referens att jämföra mot. För detta har IOF tagit fram testblad under namnet PrintTech testblad.

Testbladet finns numera endast i en version.

  • En laserutskriven version som används för kalibrering av utskrifter från din laserskrivare.
Tidigare användes också en offsettryckt version som användes som referens även vid laserutskrifter då tidigare testblad för laserutskrifter inte hade tillräckligt hög kvalitet. Nu ska alltså det laserutskrivna testbladet användas som referens. 

Skriv ut den färgpalett du väljer och beställ testblad för jämförelse. Justera därefter och skriva ut igen. Fortsätt testa tills det inte längre går att se någon väsentlig skillnad. Har du en ny skrivare och är lite ovan kan du behöva göra hundratals testutskrifter innan du börjar närma dig ett godkänt resultat.

Observera att det är mycket svårt att avgöra om färgnyansen är den rätta genom att enbart titta på kartan. 

Beställa
För att beställa testbladen, maila antal, adress och telefonnummer till agneta.deckner@orientering.se.