Jakttider

Det är viktigt att vi orienterare tar hänsyn till jakttiderna. Här hittar du det viktigaste som du behöver känna till.

Älgjakt

Älgjakten startar i Syd- och Mellansverige den 8:e oktober. I Norrland startar den redan i början av september månad. Älgjakt är tillåten på i stort sett alla marker utanför byggplanelagt område. Älgjakten, som bedrivs med tillstånd av respektive länsstyrelse, kan ske på flera olika sätt främst avseende jakttidens längd och tillåten avskjutning. Jaktenheternas storlek avgör hur jakten bedrivs inom området.

Jaktformer

Rent praktiskt bedrivs älgjakten i Syd- och Mellansverige mestadels som smyg- eller vaktjakt. Vid vaktjakt sitter jägarna still och väntar på älgarna. I Norrland, men även på stora jaktenheter i södra Sverige, bedrivs jakten med hjälp av lösspringande älghundar. Jakten är som mest intensiv första veckan och bedrivs därefter vanligtvis på helgerna.

Rådjursjakt

1 maj–15 juni: Jakt på hornbärande bock.
16 augusti–30 september: Jakt på hornbärande bock.

1 oktober börjar den allmänna rådjursjakten. Rådjursjakten avslutas 31 januari.

Under tiden 1 maj-15 juni och 16 augusti-30 september får bockjakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt. Från 1 oktober får även andra jaktmetoder användas.

Jaktformer

Jakt med drivande/stötande hund eller drevkedja är de vanligaste metoderna. Drivande hundar kan skällande följa rådjuren i upp till en timme och jägarna försöker då ställa sig på platser där man tror rådjuret kommer att passera. Stötande hundar får förfölja rådjuren högst 5 minuter och därmed försöka stöta rådjuren mot jägarna. Drevkedja med folk hörs ofta tydligt i skogen, då drevfolket med hjälp av olika oljud försöker få viltet att springa mot jägarna.