Länkar

På den här sidan redovisas en samling av länkar till intressanta sidor som kan ge information, ny kunskap och hjälpa till att utveckla föreningens verksamhet.
RF-SISU i distrikten
RF-SISU är uppdelat i 19 olika distrikt. Föreningens hemort avgör till vilket distrikt föreningen hör. Här finns kontaktuppgifter till alla RF-SISU distrikt.
RF-SISU distrikt skiljer sig något jämfört med svensk orienterings distriktsindelning. RF-SISU Gävleborg omfattar orienteringsdistrikten Gästrikland och Hälsingland. RF-SISU Västernorrland omfattar orienteringsdistrikten Medelpad och Ångermanland. RF-SISU Västra Götaland omfattar orienteringsdistrikten Bohuslän Dal, Göteborg och Västergötland.

Manual Idrottsmedel
Här finns en manual för hur modulen Idrottsmedel i IdrottOnline fungerar och vad som krävs för innan föreningen kan skriva och skicka in en ansökan för att söka stöd från bland annat Projektstöd IF. Här finns manualen.

LOK-stöd
LOK-stödet, eller Statligt Lokalt Aktivitetsstöd som det heter, är ett ekonomiskt stöd till svensk barn- och ungdomsidrott. Många av de aktiviteter som genomförs i orienteringsföreningen är bidragsberättigade. Varje år delar svenska orienteringsföreningar på omkring 3,5 miljoner kronor. Svenska orienterings samlade LOK-stöd är underlag för fördelning av såväl statliga bidrag som bidrag från kommuner och regioner. Här finns all information om LOK-stödet

Inspiration
RF-SISU har tagit fram ett antal korta filmer som kan ge inspiration, tips och idéer för att utveckla föreningens verksamhet. Här finns också länkar till andra inspirationskällor.

Föreningsutveckling
Framtidens idrottsförening - om trender som påverkar oss
Utmana din förening - om att utveckla föreningens verksamhet
En organisation i rörelse - en kort film om olika utvecklingsfaser för en organisation, exempelvis en idrottsförening.
Omvärldsanalys - en kort film om att spana på omvärlden för att skapa en större beredskap att möta eventuella förändringar och framtida utmaningar.
Nulägesanalys - en kort film om att göra en nulägesanalys i syfte att utveckla en organisation, exempelvis en idrottsförening.
PMI - plus, minus, intressant - en kort film om en metod för att analysera och utveckla verksamheten i exempelvis en idrottsförening.

Verksamhet för barn och ungdomar
Idrottens himmel och helvete är en serie på UR-play som tar upp frågor kring idrott för barn och unga ur olika perspektiv. Serien är uppdelad på ett antal olika avsnitt för fyra säsonger. Avsnitten kan användas som utgångspunkt för diskussion kring hur idrott för barn och unga kan utformas.
Idrottens himmel och helvete, säsong 1
Idrottens himmel och helvete, säsong 2
Idrottens himmel och helvete, säsong 3
Idrottens himmel och helvete, säsong 4

Idrotten vill - en film som kortfattat beskriver idrottens viljeinriktning
Idrotten vill - ytterligare en film om Idrotten vill. Filmen är ett bra diskussionsunderlag för exempelvis styrelsen, barn- och ungdomsledarna.
Hur kan du som vuxen stötta barn som idrottar? - en uppmärksammad film från RF-SISU Stockholm om föräldrar till barn som idrottar.
Motivationen är A och O - en kort film om att skapa motivation hos barn, unga och andra.
Barns lärande - en film om inlärning och olika inlärningsstilar.
Delaktighet - en film om möjligheter till delaktighet, inflytande och påverkan.
Att skapa delaktighet - en kort film om att skapa gemenskap och sammanhållning i en gruppför att öka sammanhållningen och känslan av tillhörighet.
Att skapa rörelseförståelse - en film om vad rörelseförståelse är och hur man kan öka individens rörelseförståelse.
Välkommen - att känna sig inkluderad - en film om normer, mångfald och inkludering.
Normmedveten idrott - en kort film om att titta på vilka synliga och osynliga normer som styr verksamheten, exempelvis i en idrottsförening.

Inspiration från andra idrotter
Den hållbara idrottaren - Ett material från Sveska Skidförbundet som tar uppfrågor kring ett hållbart idrottande utifrån energibalans, att må bra, utvecklas inom sin idrott och hålla långsiktigt.
Bodens SK - exempel från en förening
Järfälla HC - exempel från en förening
Habo volley - exempel från en förening
Täby IS innebandy - exempel från en förening
Sandåkerns SK - exempel från en förening
Ödåkra TK - exempel från en förening

Idrottens utbildningsportal
Här finns Idrottens utbildningsportal varifrån du når ett antal olika utbildningsalternativ från RF-SISU.
Här finns webbplatsen Trygg och inkluderande idrott.