Offset & utskrifter

På denna sida kommer det finnas information om skillnaderna mellan offsettryck och digitautskrifter, vilka krav som ställs och vad som är värt att tänka på.

Vad är skillnaden mellan offsettryck och laserutskrifter?

Offsettryck
Offsettryck använder tryckpress där färgen placeras med hjälp av vatten/fett-separation, vilket ger högre tryckkvalitet (speciellt för höjdkurvor) och mycket snabbare tryckprocess. Färgerna trycks en i taget.

Digital laserutskrift
Digital laserutskrift värmer fast färgpulvret på pappret. Med korrekt kompetens och bra skrivare (minst 1200 DPI och 230 LPI) kan laserutskrifter ge acceptabelt resultat även för kartor med komplicerad kurvbild.

Vad kostar offsettryckning jämfört med färgutskrifter?

Sedan senare delen av 2000-talet har förutsättningarna för den grafiska branschen förändrats dramatiskt, inte minst för tryck av orienteringskartor.

Hela branschen har gått tillbaka kraftigt beroende på ändrat medielandskap med minskad volym av trycksaker. Sedan 2008 har volymen för branschen minskat med över 60 % och för orienteringskartor återstår bara tryck av kartor för värdetävlingar. I början av 2000-talet offsettrycktes i princip alla orienteringskartor. Detta har medfört ett rejält prisras och det är inte speciellt mycket dyrare i slutändan att offsettrycka kartorna till en större tävling än att digitalutskriva. Men det krävs ett annorlunda tänk och en annan planering.

Den stora skillnaden mot en laserutskrift, där första exemplaret kostar i princip lika mycket som det sista, är att startkostnaden per kartutsnitt vid offsettryck är hög, medan varje tryckt ex därefter i princip inte kostar mer än själva pappret.

Följande exempel är från en riktig tävling där ett offsettryckeri valts: 

Förutsättningar

 • Storlek: A3
 • Antal banor: 15 st
 • Beräknat antal startande per bana: 5-80 st
 • Totalt beräknat behov: Ca 400 kartor.
 • Leveranstid: 4-8 dagar, vilket innebär att beställning av kartorna behöver göras innan anmälan gått ut.

Kostnader

 • Startkostnad
  Startkostnaden för kartan är ca 4 500 kr, pappret kostar ca 20 öre/ex, tryckpressen producerar ca 10 000 ex/timma inkl. övrig tidsåtgång (skärning mm).
 • Kostnad för karttryck
  Att trycka 400 exemplar kostar 4 800 kr. Att trycka 1 000 exemplar kostar 5 100 kr.
 • Kostnad för banpåtryck
  Att trycka på banor på de tryckta kartorna kostar ca 140 kr/ bana, oavsett antal.

Slutsatser och pris

Slutsatser som kan dras:

 • Ta till rejält med kartor per bana. När anmälningarna kommer in vill man inte ha gjort en för liten beställning. Speciellt gäller det problemet att försöka beräkna antalet kartor för öppna klasser.

 • Åtminstone 1000 kartor bör beställas och för att vara på säkra sidan, ca 20 exemplar av den klass som normalt beräknas få 5 startande och ca 150 exemplar av den bana med beräknat störst antal startande (80 st).

Slutkostnaden av exemplet ovan blir 5100 kr + (15 x 140 kr) = 7 200 kr.

Jämförelse med färgutskrifter

Kostnaden för offsettryck i exemplet ovan kan jämföras med kostnaden för laserutskrifter, där kostnaden för 400 exemplar i A3 hamnar någonstans runt 4 000 kr inkl. moms, lite beroende på om den som skriver ut tar ut en enda större startkostnad, eller en startkostnad per kartutsnitt och bana.

Om antalet anmälda blir ytterligare 200 st, vilket innebär att nya kartor behöver skrivas ut, blir det troligen något billigare per utskrift jämfört med de 400 första eftersom ingen startkostnad, eller kostnad per kartutsnitt eller bana, tillkommer. Däremot är inte minskningen så stor, utan istället i storleksordningen enstaka kronor/utskrift. Därför blir den extra kostnaden för ytterligare 200 exemplar runt 2000 kr, minus storleksordningen hundralappar. 

Val av offsettryckeri

En lista på aktiva offsettryckerier finns här.