Svenska cupen MTBO

Svenska Cupen MTBO består av en serietävlingar för junior- och seniorelit. Syftet med cupen är att höja kvalitén på såväl åkare som arrangemang, samt att höja statusen och intresset för mountainbikeorientering. Här beskrivs Svenska Cupen för MTBO, aktuella tävlingar, ställning med mera. Här finns också arrangörsspecifik information för arrangörer av Svenska Cupen.

Svenska Cupen
Deltävlingarna i cupen ska erbjuda bra tillfällen för vår elit att mötas i hård konkurrens och med utslags­givande banor och terräng. Cupen ska även ses som ett utbildnings­steg från nationell elit till världselit. 

Cupen har under åren bestått av 8-11 st deltävlingar på olika distanser och typer av tävlingar, bl.a. har både SM-tävlingarna och O-Ringen ingått i cupen under några år.

Under 2024 består cupen av 9 deltävlingar

Poängberäkning:

Vid varje deltävling delas ett antal poäng ut efter placering 1-35 och de 5-8 bästa resultaten räknas med i slutställningen beroende på totalt antal deltävlingar. Poängen delas ut enligt: 60,50,45,40,36,33,30,28,27,26,25,24,23,22,21 osv. ner till 1 poäng på placering 35.

Poängberäkning 2024:

60,50,45,40,36,33,30,28,27,26,25,24,23,22,21
osv. ner till 1 poäng på placering 35.

Finaltävlingen ger 10 poäng extra för placering 1-35.

De 7 bästa resultaten av 9 räknas i poängberäkningen. 

Sortering vid lika poäng:

 • Högst poäng på en enskild deltävling (endast räknade)
 • Högst sammanlagd poäng på alla deltävlingar
 • Högst poäng på en enskild deltävling (räkna alla)

Totalställningen kommer finnas på eventor. 

Se Totalställningen för 2023 

Förutsättningar

Grundkravet på en deltävling i Svenska Cupen MTBO är att tävlingen ska genomföras på en karta som är konverterad till den senaste MTBO-normen på någon av distanserna Lång, Medel, Sprint eller Masstart samt att klasserna H21, D21, H17-20 och D17-20 ska finnas med. Vi ser gärna att det arrangeras dubbla deltävlingar i Svenska Cupen eller en annan MTBO-tävling samma helg och i samma geografiska område av landet som cuptävlingen. Vår förhoppning är att en hel tävlingshelg ökar deltagarantalet på tävlingarna eftersom fler då kan tycka att det är värt att resa från olika delar av Sverige.

För att hålla en hög nivå på kvalitén av cuptävlingarna ställs följande krav på arrangemanget av en deltävling i Svenska Cupen MTBO:

 • Arrangören ska informera om att tävlingen ingår som en deltävling i Svenska Cupen MTBO i samband med annan tävlingsinformation.
 • Tävlingen ska genomföras enligt SOFT:s gällande tävlingsregler och anvisningar på den förutbestämda distansen och beräknade segrartider.
 • Tävlingen ska genomföras på en karta som är konverterad till IOF:s gällande kartnorm för MTBO och godkännas av SOFT:s Kartkontrollfunktion för MTBO.
 • Tävlingen ska innehålla klasser enligt SOFT:s gällande anvisningar för MTBO. Utöver klasser i cupen ska det finnas motsvarande klasser som för övriga nationella tävlingar.
 • Startavgifter för tävlingen ska följa SOFT:s gällande anvisningar för MTBO. Observera att avgifterna för cupklasserna är något högre än en vanlig nationell tävling.
 • Arrangören tilldelas en av SOFT utsedd Arrangörscoach för sitt arrangemang som ska vara behjälplig som stöd under både planeringen och genomförandet av tävlingen. Arrangören står för ev. kostnader för detta.
 • Arrangören ska ordna med ljudanläggning, speaker och speakerstöd. Arrangören står för ev. kostnader.
 • Arrangören ska ordna med nummerlapp att fästas framtill på cykeln för samtliga tävlande i cupklasserna. Nummerlapp till tävlande i övriga klasser rekommenderas men är inte ett krav. Arrangören står för ev. kostnader för detta.
 • Arrangören ska vara behjälplig med ev. marknadsföringsmaterial för cupen som tillhandahålles av SOFT.
  Tillgång till omklädning/dusch och cykeltvätt efter tävlingen ska finnas.
 • Arrangören ska ordna med prisutdelning för cupklasserna i direkt anslutning till tävlingen med prispall. Arrangören ordnar med priser enligt SOFT:s gällande anvisningar för MTBO. I samband med cupavslutningen skall även priser delas ut som tillhandahålles av SOFT.
 • SportIdent AIR+ (SIAC) med touchfree ska användas som stämplingssystem. Finns att tillgå genom samarbetspartner till SOFT. Arrangören står för kostnaderna.
 • Arrangören ska ordna med Live-resultat och göra det tillgängligt via webben. En eller flera mellantider bör finnas utöver sluttiden. Arrangören står för ev. kostnader.
 • Arrangören ska se till att resultatet från tävlingen omgående läggs upp på Eventor efter avslutad tävling. SOFT ser sedan till att resultatet från deltävlingen kommer med i det sammanlagda resultatet för cupen på Eventor.

Här hittar du en utskrivbar PDF på dessa punkter.

Mer information om MTBO-arrangemang finns under Arrangörsguider.

Deltagande

Svenska Cupen i MTBO är öppen även för utländska deltagare. Däremot gäller regeln, precis som för alla orienteringstävlingar, att vill man delta i tävlingsklass så skall man vara medlem i och representera en orienteringsförening.

Programmet 2024

10 maj Ulricehamn  SM sprint
11 maj Ulricehamn  SM medel
12 maj Ulricehamn  SM lång
8 juni Värnamo SC sprint
9 juni Värnamo SC medel
17 augusti Surahammar SC sprint
18 augusti Surahammar SC förl. medel
5 oktober Katrineholm prel. SC sprint 
6 oktober Katrineholm prel. SC lång


Klasser

D21 och H21 (Senior)

D17-20 och H17-20 (Junior)

Förutom cupklasserna ska även alla andra klasser erbjudas i tävlingen för att locka fler deltagare till
arrangemanget, H/D10, H/D12, H/D14, H/D16, H/D40, H/D45, H/D50, H/D55, H/D60, H/D65, H/D70
och H/D75.

Priser

Seniorer: Priser till de tre främsta i totalställningen (mer information kommer närmare säsongen)

Juniorer: Prispengar till de tre främsta som är skänkta av Skogssportens gynnare i form av stipendier.

Läs mer om Skogssportens gynnare

Logotyper
Det finns två logotyper att använda i samband med Svenska cupen i Mountainbikeorientering. Nedan ses logotyperna och länkar till nedladdning. 

Ladda ner ovan logotyp (öppna, högerklicka och välj spara som)

Ladda ner ovan logotyp (öppna, högerklicka och välj spara som)


Svenska Veterancupen

Svenska Veterancupen är en separat cup för veteranklasserna med samma förutsättningar, poängberäkning och regler som för Svenska Cupen.

Klasserna som ingår i cupen är HD40, HD45, HD50, HD55,HD60, HD 65, HD70  samt HD75.


Programmet 2024

Programmet för 2024 kommer snart