Svenska cupen MTBO

Svenska Cupen MTBO består av en serietävlingar för junior- och seniorelit. Syftet med cupen är att höja kvalitén på såväl åkare som arrangemang, samt att höja statusen och intresset för mountainbikeorientering. Här beskrivs Svenska Cupen för MTBO, aktuella tävlingar, ställning med mera. Här finns också arrangörsspecifik information för arrangörer av Svenska Cupen.

Svenska Cupen
Deltävlingarna i cupen ska erbjuda bra tillfällen för vår elit att mötas i hård konkurrens och med utslags­givande banor och terräng. Cupen ska även ses som ett utbildnings­steg från nationell elit till världselit. 

Cupen har under åren bestått av 8-11 st deltävlingar på olika distanser och typer av tävlingar, bl.a. har både SM-tävlingarna och O-Ringen ingått i cupen under några år.

Under 2024 består cupen av 9 deltävlingar

Poängberäkning:

Vid varje deltävling delas ett antal poäng ut efter placering 1-35 och de 5-8 bästa resultaten räknas med i slutställningen beroende på totalt antal deltävlingar. Poängen delas ut enligt: 60,50,45,40,36,33,30,28,27,26,25,24,23,22,21 osv. ner till 1 poäng på placering 35.

Poängberäkning 2024:

60,50,45,40,36,33,30,28,27,26,25,24,23,22,21
osv. ner till 1 poäng på placering 35.

Finaltävlingen ger 10 poäng extra för placering 1-35.

De 7 bästa resultaten av 9 räknas i poängberäkningen. 

Sortering vid lika poäng:

 • Högst poäng på en enskild deltävling (endast räknade)
 • Högst sammanlagd poäng på alla deltävlingar
 • Högst poäng på en enskild deltävling (räkna alla)

Totalställningen kommer finnas på eventor. 

Se Totalställningen för 2023 

Förutsättningar

För att hålla en likvärdig och jämnhög nivå på kvalitén av värdetävlingarna i MTBO, inklusive SM och Svenska Cupen, ställs krav på arrangemangen:         

De tre viktigaste förutsättningarna som ska tas hänsyn till är:

Karta

 • Tävlingen ska genomföras på en karta som är ritad enligt IOF:s gällande kartnorm för MTBO och godkänd av SOFT:s kartansvariga för MTBO.

Banor

 • Tävlingen ska genomföras på banor med hög kvalitet som är väl anpassade för distansens särart och efter gällande segrartider. Banorna ska vara godkända av SOFT:s banläggningsansvariga för MTBO. Se SOFT:s handbok för banläggning.

Tidtagning och resultat

 • Tävlingen ska ha ett välbeprövat och stabilt administrationssystem för att säkra leveransen av korrekta resultat i tävlingen. SportIdent AIR+ (SIAC) med touchfree ska användas som stämplingssystem. Finns att tillgå genom samarbetspartner till SOFT. Arrangören står för kostnaderna.


Därtill gäller följande övriga förutsättningar:

Övrigt

 • Arrangören ska informera om att tävlingen ingår som en deltävling i Svenska Cupen MTBO i samband med annan tävlingsinformation.
 • Tävlingen ska genomföras enligt SOFT:s gällande tävlingsregler och anvisningar.
 • Tävlingen ska innehålla klasser enligt SOFT:s gällande anvisningar för MTBO. Utöver klasser i cupen ska det finnas motsvarande klasser som för övriga nationella tävlingar.
 • Startavgifter för tävlingen ska följa SOFT:s gällande anvisningar för MTBO. Observera att avgifterna för SM är högre än för cupklasserna och dessa i sin tur är något högre än en vanlig nationell tävling.
 • Arrangören tilldelas en av SOFT utsedd Arrangörscoach för sitt arrangemang som ska vara behjälplig som stöd under både planeringen och genomförandet av tävlingen. Arrangören står för ev. rese- och boendekostnader.
 • Arrangören ska ordna med nummerlapp att fästas framtill på cykeln för samtliga tävlande i cupklasserna. Nummerlapp till tävlande i övriga klasser rekommenderas men är inte ett krav. Arrangören står för ev. kostnader för detta.
 • Arrangören ska vara behjälplig med ev. marknadsföringsmaterial för cupen som tillhandahålles av SOFT.
 • Arrangören ska ordna med prisutdelning för SM- och cupklasserna i direkt anslutning till tävlingen. Arrangören ordnar med priser enligt SOFT:s gällande anvisningar för MTBO, vilka återfinns under anvisning 14.18 i regelverket.
 • Arrangören ska se till att resultatet från tävlingen omgående läggs upp på Eventor efter avslutad tävling. SOFT ser sedan till att resultatet från deltävlingen kommer med i det sammanlagda resultatet för cupen på Eventor.
 • Arrangören ska utse en tävlingsjury (som ska godkännas av SOFT), detta görs vanligen genom att tillfråga tre anmälda. Juryn avgör eventuella protester på tävlingsledningens beslut.

Utöver dessa obligatoriska förutsättningar finns följande valfria förutsättningar:

 • Arrangören bör ordna med Live-resultat och göra det tillgängligt via webben. En eller flera mellantider bör finnas utöver sluttiden. Arrangören står för ev. kostnader.
 • Arrangören bör ordna med ljudanläggning, speaker och speakerstöd. Arrangören står för ev. kostnader.
 • Tillgång till omklädning/dusch och cykeltvätt efter tävlingen bör finnas eller hänvisas till.
 • Jurymedlemmarna bör vara från olika distrikt och bör ej komma från de arrangerande föreningarnas distrikt för att undvika jäv.

Här hittar du en utskrivbar PDF på dessa punkter.

Mer information om MTBO-arrangemang finns under Arrangörsguider.

Deltagande

Svenska Cupen i MTBO är öppen även för utländska deltagare. Däremot gäller regeln, precis som för alla orienteringstävlingar, att vill man delta i tävlingsklass så skall man vara medlem i och representera en orienteringsförening.

Programmet 2024

10 maj Ulricehamn  SM sprint
11 maj Ulricehamn  SM medel
12 maj Ulricehamn  SM lång
8 juni Värnamo SC sprint
9 juni Värnamo SC medel
17 augusti Surahammar SC sprint
18 augusti Surahammar SC förl. medel
5 oktober Katrineholm SC sprint 
6 oktober Katrineholm SC lång


Klasser

D21 och H21 (Senior)

D17-20 och H17-20 (Junior)

Förutom cupklasserna ska även alla andra klasser erbjudas i tävlingen för att locka fler deltagare till
arrangemanget, H/D10, H/D12, H/D14, H/D16, H/D40, H/D45, H/D50, H/D55, H/D60, H/D65, H/D70
och H/D75.

Priser

Seniorer: Priser till de tre främsta i totalställningen (mer information kommer närmare säsongen)

Juniorer: Prispengar till de tre främsta som är skänkta av Skogssportens gynnare i form av stipendier.

Läs mer om Skogssportens gynnare

Logotyper
Det finns två logotyper att använda i samband med Svenska cupen i Mountainbikeorientering. Nedan ses logotyperna och länkar till nedladdning. 

Ladda ner ovan logotyp (öppna, högerklicka och välj spara som)

Ladda ner ovan logotyp (öppna, högerklicka och välj spara som)


Svenska Veterancupen

Svenska Veterancupen är en separat cup för veteranklasserna med samma förutsättningar, poängberäkning och regler som för Svenska Cupen.

Klasserna som ingår i cupen är HD40, HD45, HD50, HD55,HD60, HD 65, HD70  samt HD75.


Programmet 2024

Programmet för 2024 kommer snart