Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Värdegrund och ledarskap

Riktlinjer för barn och ungdomsidrott

Riktlinjerna för barn och ungdomsidrott tydliggör vikten av att verksamheten bedrivs med utgångspunkt i barn och ungas behov, förutsättningar och villkor. Riktlinjerna är en vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken.

Utbildningar

På vår sida om utbildningar finns information och länkar som du behöver för att hitta just den ledar/tränarutbildning du vill gå.

Barns tävlande

I studien barns tävlande kan du bl.a. ta del av barn och ungas anledningar till att fortsätta respektive sluta med orientering. Studien visade bl.a. att de sociala sammanhangen är av mycket stor vikt för de allra flesta i fråga om att fortsätta med sitt idrottande.