Svensk Orientering logotyp
11.06.2015

Allemansrätten – en förutsättning för orientering

Orientering
Tillgång till mark är en förutsättning för orientering och allemansrätten säkrar tillgången till vår arena – naturen. Nu finns ett dokument fastställt som beskriver Svenskt Friluftslivs inställning till allemansrätten.

”Allemansrätten kan beskrivas som en rätt för var och en att i viss utsträckning vistas på mark- och vattenområden som tillhör andra och att där plocka svamp, bär och vissa andra naturprodukter. Nyttjandet får inte innebära att fastighetsägare eller andra med särskild rätt till fastighet tillfogas nämnvärd skada eller olägenhet. Begränsningen brukar ibland sammanfattas med uttrycket inte störa, inte förstöra.” (Prop. 1997/98:45. Miljöbalk).

För Svenskt Friluftsliv är allemansrätten en av tre grundpelare kring vilken verksamheten byggs. Den är en förutsättning för merparten av de aktiviteter som medlemsorganisationerna har och ses som en nationalsymbol för Sverige. Allemansrätten säkrar tillgången till friluftsorganisationernas arena – naturen. Allemansrätten kan utnyttjas såväl enskilt som av många personer samtidigt. Det finns inte något förbud för organiserad verksamhet på annans mark, men allemansrätten åtföljs alltid av devisen inte störa – inte förstöra.

Ståndpunkter i denna skrift har förankrats bland Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer under 2014/15 och beslutats på årsstämman 2015-04-16. Den utgör Svenskt Friluftslivs ståndpunkt i allemansrättsliga frågor.

Svenska Orienteringsförbundet är en av 24 medlemsorganisationer i Svenskt Friluftsliv. Övriga medlemsorganisationer är: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Scouterna, Svenska Skridskoförbundet och Svenska Turistföreningen.

Hela dokumentet finns att läsa här: Markfrågor.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter