Svensk Orientering logotyp
29.01.2018

Allemansrätten och orientering – läs och sprid

Orientering
Orientering sker på naturens och samhällets villkor – vi är gäster i naturen. Nu har Svenska Orienteringsförbundet uppdaterat policydokumentet Allemansrätten och orientering.

Tillgången till mark är central för orienteringssporten och därför är det av avgörande betydelse att alla orienterare har rätt kunskap och förhållningssätt när det handlar om markfrågor.

Såväl träningar som tävlingar har anpassats för att minska störningar för markägare, jägare och andra friluftsutövare, närboende och djurliv och för att minimera slitaget på mark och vegetation. För att även fortsättningsvis få legitimitet – gott anseende, trovärdighet och förståelse för orientering – är det av största vikt att Svenska Orienteringsförbundet på ett tydligt sätt visar att man värnar den natur man nyttjar.

Såväl ledare som tävlande ska ha god kunskap om allemansrätten och om de regler som styr orienteringen. Alla orienterare måste visa hänsyn och varsamhet till naturen, till markägare och jägare och till andra friluftsutövare.

Nyligen gjordes en uppdatering av Allemansrätten och orientering som SOFT har låtit trycka upp för spridning. SOFT har även tagit fram en enklare broschyr, Allemansrätten, där vi sammanfattar det viktigaste.

I mars kommer vi att skicka ut ett varsitt exemplar av dessa dokument till alla föreningar. Välkomna att redan nu beställa fler exemplar för spridning i er förening.

Vill ni läsa policydokumentet Allemansrätten och orientering digitalt eller själva skriva ut den – klicka HÄR.

Vill ni läsa broschyren Allemansrätten digitalt eller själva skriva ut den – klicka HÄR.

Vill ni beställa tryckta exemplar av skrifterna – kontakta agneta.deckner@orientering.se

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter