Svensk Orientering logotyp
23.12.2015

Allemansrätten och orientering – vad gäller?

Orientering
Skogen är vår arena. För varje orienterare och arrangör bör det vara en självklarhet att visa hänsyn och varsamhet till naturen, till markägare och jägare och till andra friluftsutövare. Men hur gör man det bäst? Nu har Svenska Orienteringsförbundet uppdaterat informationsskriften ”Allemansrätten och Orientering”.

Orienteringsrörelsen har genom sitt förhållningssätt skapat goda förutsättningar för att långsiktigt säkerställa tillgången till mark för orientering. Träningar och tävlingar har anpassats för att minska störningar för mark ägare, jägare och andra friluftsutövare, närboende och djurliv och för att minimera slitaget på mark och vegetation.

För att även fortsättningsvis få legitimitet – gott anseende, trovärdighet och förståelse för orientering – är det av största vikt att SOFT på ett tydligt sätt visar att man värnar den natur man nyttjar.

Såväl ledare som tävlande ska ha god kunskap om allemansrätten och om de regler som styr orienteringen.

Alla orienterare måste visa hänsyn och varsamhet till naturen, till markägare och jägare och till andra friluftsutövare.

SOFT beslutade att ta fram informationsskriften Allemansrätten och orienteringen 2012 och nu har den uppdaterats och ges ut i utgåva 2. Målet är att informera om hur tävlingar och träningar genomförs och att därigenom stärka orienteringens anseende hos politiker, myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet.

Både tävlande och arrangörer har ansvar för att orienteringens goda rykte består.

Här hittar du Allemansrätten och orientering, utgåva 2

För att underlätta för arrangörer har även checklistor tagits fram. Dessa kommer ursprungligen från Stockholms Orienteringsförbund. Följande checklistor finns att ladda ner:

- Vett och etikett i skogen

- Viltvänlig banläggning

- Naturhänsyn – kontrollval

- De förändringar som gjorts i beslutad policy kommer förhoppningsvis att göra innehållet mer tillgängligt men också ge en ökad tydlighet i vad som nu gäller. SOFT:s markpolicy, som tidigare fanns med som bilaga, har lyfts bort och finns kvar som ett eget dokument, säger Eje Andersson, markansvarig på SOFT.

- Nu gäller det att distrikt och föreningar nyttjar det framtagna materialet, att man i samband med olika distrikts- och föreningsaktiviteter tar upp och säkerställer kunskap om innehållet i policyn.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter