Svensk Orientering logotyp
18.04.2019

Är du en av SOFTs nya utbildare?

Orientering
Engagerad, erfaren orienteringsledare för juniorer och/eller seniorer som aktivt söker ny kunskap för vidareutveckling. Passar beskrivningen in på dig? Ja då kanske du är en av dem som kan komma att ingå i Tränarakademin när vi rekryterar utbildare.

Vi söker personer som har varit verksamma som ledare/tränare under ett antal år och som känner att det vore roligt att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper, till gagn för orienteringssporten. Du kan ha varit verksam som ledare i förening eller arbetat som orienteringstränare/specialidrottslärare på högskola/universitet eller gymnasium. Det är en fördel om du har en pedagogisk utbildning i botten men viktigast är att dina personliga egenskaper och kunskaper harmonierar och kompletterar våra kompetenta utbildare i Tränarakademin. Samtliga medlemmar i Tränarakademin får gå SISUs grundutbildning för utbildare och ges en SOFT-specifikintroduktion till uppdraget.

Vid kurstillfällena arbetar du alltid tillsammans med en annan utbildare. Tillsammans ansvarar ni för att leda kursen enligt det programinnehåll som SOFT och Tränarakademin arbetat fram. Våra kurser är i huvudsak förlagda till helger och det innebär intensiva långa arbetsdagar. Tillsammans med de andra i Tränarakademin är du även med och formar kommande kurser i nära samarbete med utbildningsansvarig på SOFT’s kansli.

Den nya utbildningen för junior- och seniorledare kommer att vara uppdelad i moduler inom olika områden. I SOFTs regi kommer följande tre valbara moduler erbjudas: orienteringsteknik, fysisk träning och en modul mot bredd. I SISUs regi kommer den nya Grundtränarutbildningen att ingå som obligatorisk kurs och ACT-utbildning erbjudas som valbar modul. Du som utbildare anlitas utifrån de områden du är kunnig inom. Gällande utbildningen för junior- och seniorledare så ska den utformas från grunden vilket innebär att du som väljs ut som utbildare kommer att få vara med och skapa något helt nytt.

Uppdraget som utbildare är arvoderat. Våra utbildare inom Tränarakademin är vår viktigaste resurs när det gäller utbildning av nya ledare därför samlar vi årligen gruppen för erfarenhetsutbyte och kompetenslyft. Som aktiv utbildare i Tränarakademin har du rätt till avgiftsfritt deltagande och reseersättning till/från dessa samlingar.

Vi förväntar oss att du är intresserad av att lära dig nya saker och att du även på egen hand aktivt söker ny kunskap som kan bidra till förnyelse i utbildningsverksamheten. Som utbildare kommer du berikas med fantastiska möten med föreningsaktiva ledare och härliga entusiastiska utbildarkollegor.

Låter uppdraget intressant? Skriv en ansökan med ett personligt brev och posta till:
Svenska Orienteringsförbundet
att: Jenny Håkansson
Heliosgatan 3
12030 Stockholm
eller skicka via e-post till jenny.hakansson@orientering.se

Märk kuvertet/ämnet med ”Ansökan till Tränarakademin”. Vi önskar ha din ansökan senast måndagen 6 maj. Därefter startar urvalsprocessen.

Vill du veta mer innan du ansöker kontakta Jenny Håkansson via e-post eller ring 010-476 53 65 (kontorstid).

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter