Svensk Orientering logotyp
29.10.2021

Återstartsstöd omgång ett – så här kommer det användas

Orientering
Som tidigare informerats om har SOFT fått ett återstartsstöd på 3,7 miljoner kronor. Det kommer troligen också att komma ytterligare återstartssatsningar. Så här kommer stödet i omgång ett att användas.
För den första omgången av återstartsstöd har fyra områden definierats: Tävling med fokus på IT-utveckling, Utbildning, Utvecklingsmiljöer samt Bredd- och motion.
- Vi har haft löpande kontakt med distrikt och föreningar under pandemin för att förstå vilka utmaningar som funnits och vilka effekterna har varit på verksamheten. Vi har såklart även tittat på effekter som påverkat oss centralt. Detta tillsammans har gjort att vi valt att satsa på dessa områden, säger Susanne Maarup, förbundschef.
Hela denna omgångs återstartsstöd läggs på central nivå på SOFT, men många av satsningarna kommer att ge direkt effekt till distrikt och föreningar såsom att:
• förenkla och förbättra IT-stödet för våra tävlingar
• göra en stor satsning på utbildning generellt och digitala utbildningar i synnerhet för att med detta nå ut till flera ledare, funktionärer och tränare
• skapa en kunskapsbank och utbildningar kring utvecklande miljöer
• förbättra och förenkla för föreningar att arrangera Hittaut och Naturpasset
- SOFT har på central nivå haft det tufft ekonomiskt under pandemin och vi ser nu ett tillfälle att komma ifatt och ge föreningarna ett bättre stöd inom dessa områden. Det är inom dessa fyra områden vi ser störst behov av utveckling för att komma igång igen efter pandemin, där vi har tappat kraft och fart under snart två års tid och det är av den anledningen vi valt att lägga hela återstartstödet på dessa områden, säger Susanne Maarup.
När det gäller utbildning så har SOFT inte kunnat genomföra utbildningar i den utsträckning man har önskat. Pandemin har också fört med sig en större acceptans och önskan om digitala utbildningar som inte fanns på samma sätt tidigare.
- Här vill vi nu både satsa på en generell kickstart av utbildningar och nya utbildningar men också möjlighet att genomföra digitala utbildningar. Här har vi redan kommit en bit, säger Maarup.
Läs mer om den nya utbildningsplattformen.

Blomstrande verksamhet

Några områden som tvärtom har blomstrat under pandemin är Hittaut och Naturpasset. 
- Här ser vi en stor potential att öka ännu mer om vi satsar på att utveckla den verksamheten, säger Susanne Maarup.
 

Missa inte att söka stöd!

Från Projektstöd IF (Tidigare idrottslyftet) här har det under pandemin funnits möjlighet till specifika coronarelaterade stöd. Det finns fortfarande pengar kvar här, dessa kommer att flyttas över till nästa period som öppnar senare i november. För kommande tvåårsperiod kommer det att bli två inriktningar: Inkludering av underrepresenterade grupper samt Trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer. Likt tidigare kommer vi även att kunna subventionera tränar- och ledarutbildningar. För de två inriktningar finns det även Projektstöd IF att söka hos RF-SISU distrikten. Mer information om Projektstöd IF.
Det har funnits kompensationsstöd genom hela pandemin, men det finns inte längre i och med sista ansökningsperioden som slutade i september. 

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter