Svensk Orientering logotyp
07.07.2022

Återstartsstöd omgång tre beviljat

Orientering
Svensk orientering har tilldelats ett återstartsstöd på 4,8 miljoner kronor. Arbetet med att återstarta verksamheten fortsätter och så här kommer stödet i omgång tre att användas.

Riksidrottsförbundet har under 2021 och 2022 fördelat ut ekonomiska återstartsstöd i tre omgångar för att säkerställa att idrottsrörelsen i Sverige står sig fortsatt stark efter pandemins påverkan. Nu har förbundets återstartsplan för omgång tre beviljats.

Återstartsstöd omgång ett och två

Det första potten delades ut under hösten 2021. I omgång två fortsatte arbetet inom de fyra fokusområdena: utbildning (en digital utbildningsplattform), utveckling av tävlingsidrottsystemen Eventor och OLA, bredd- och motion (genom Hittaut och motionsorientering) och utvecklingsmiljöer (en satsning på 17-25-åringar med bland annat en extra utbildningssatsning på junior- och seniortränare). Satsningen utökades med ytterligare ett område, marknadsföring och kommunikation, för att kunna nå ut bredare och till fler orienterare och potentiella orienterare.

- Det är för tidigt att se de totala effekterna av satsningarna, men i de utvärderingar vi har gjort hittills har vi fått positiv respons både när det gäller de centrala aktiviteterna och det stöd har gått direkt till föreningarna, säger Mette Brolinson, idrottschef på Svenska Orienteringsförbundet.

I samband med omgång två lanserades också en återstartsplan riktad direkt till föreningarna -Omstarten. Totalt avsattes 1,1 miljoner kronor till Omstarten.

- Vi fick in 135 ansökningar och 98 av dessa beviljades. Nu är hela stödet fördelat, vilket innebär att 80 olika föreningar har genomfört eller planerar att genomföra någon typ av återstartsaktivitet under året, säger Lars Greilert, som bland annat arbetar med föreningsutveckling på SOFT-kansliet.

Han tillägger:

- Det är framför allt sociala aktiviteter som föreningarna har satsat på.

Ansökan för Omstartens första del har nu stängt. Inkomna ansökningar som inte har behandlats inom ramen för del ett har flyttats över till Omstartens del två och kommer att få besked när del två öppnar i början av september 2022.

Återstartsstöd omgång tre

Återstartsplanen för omgång tre har en tydlig koppling mot både Kompassriktning 2030 och idrottsrörelsens Strategi 2025. Planen bygger på de tidigare omgångarna med vissa justeringar.

- Utvecklingen av vår bredd- och motionsverksamhet går bra. Det här är ett viktigt område och vi ser att det finns utrymme att fortsätta arbetet med att locka Hittaut- och Naturpassdeltagare till föreningsverksamheten inom ramen för vår ordinarie verksamhet, säger Brolinson och fortsätter:

- Pandemin har inneburit förändringar i människors beteenden på flera nivåer. Detta ”nya normala” får i sin tur konsekvenser för det ideella ledarskapet och för hur vi skapar och bibehåller engagemang i en modern förening. Här ser vi behov av att stötta svensk orientering i förändringsresan. I omgång tre kommer vi fokusera ännu mer på hur vi kan minska glappet mellan förbund, distrikt och förening.

Föreningsstöd

Även under omgång tre kommer det finnas öronmärkta pengar till föreningar. Förbundet har avsatt 1,4 miljoner direkt till Omstarten. Ansökan för Omstarten del två öppnar i början av september.

- Vi vill även slå ett slag för Projektstöd IF och Ungoteket Klubb. Totalt är de på 2,4 miljoner kronor (1,2 miljoner för 2022 respektive 2023), avslutar Greilert.

Läs mer om Omstarten och hur just din förening kan ansöka här. Sidan kommer att uppdateras med information om kriterier för ansökan till Omstartens del 2 under augusti 2022.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter