Svensk Orientering logotyp
15.10.2019

Beslut i regelärendet från SM: Resultaten kvarstår

Orientering
Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) mottog en överklagan av ett ärende gällande en felplacerad kontroll på kvalet till SM i medeldistans i september. Förbundsstyrelsen har nu fattat sitt beslut: de aktuella resultaten kvarstår.

Förbundsstyrelsen har nu behandlat överklagan av juryns beslut angående en felplacerad kontroll (nr 80) i heat H21E och H18A vid kvalet till SM i medeldistans 20 september 2019, samt en anmälan som avser tävlingsledningens och tävlingsjuryns handläggning under tävlingsdagen.

Förbundsstyrelsen beslöt enligt regelgruppens förslag, vilket lyder:

att inte ändra tävlingsjuryns beslut angående kvalheaten H21E respektive H18A,

att inte vidta någon åtgärd vad gäller de tävlandes resultat i kvalheaten H21E respektive H18A,

att uppdra till regelgruppen att utreda tävlingsledningens och tävlingsjuryns handläggning av ärendet under tävlingsdygnet, och baserat på det som framkommer i utredningen ge förslag till åtgärder som kan bidra till ökad kvalitet i de processer som ingår i ett tävlingsarrangemang på nivå 1.

Hela regelgruppens yttrande finns att läsa här.

I tillägg till regelgruppens yttrande beslöt förbundsstyrelsen att de två tävlande som hade en hypotetisk möjlighet att nå A-final inte ska erläggas någon anmälningsavgift.

Styrelsen beklagar det inträffade och understryker vikten av att utreda hur detta kunde hända samt hanteringen för att dra lärdomar för att undvika liknande situationer i framtiden.

 

Underlag till beslutet

Nedan ses en summering av regelgruppens yttrande

Det kunde konstateras att kontrollen var felplacerad och att avvikelsen var 17 meter. Kontrollpunkten där kontrollen satt, och där den skulle ha suttit, var båda stenar.

Vägledning för beslut om konsekvenserna av störningar och oförutsedda händelser ges i tävlingsreglernas paragraf 4.20.1. Det är här viktigt att se skillnaden mellan ett allvarligt fel och en allvarlig störning. I ett tävlingsarrangemang kan det finnas flera allvarliga fel, men kanske inget som i praktiken leder till en allvarlig störning av det sportsliga resultatet.

Konsekvenserna av ett beslut om bifall respektive avslag till en överklagan i ett regelärende vid en idrottstävling måste stå i rimlig proportion till varandra. Principen om proportionalitet kan i det aktuella överklagandet innebära att, vid bifall, en omtävling med kval och finaler utlyses för de 317 sammanlagt startande i H21 (174) och H18 (143), vilket vid avslag ska vägas mot att ett fåtal tävlande kan ha förlorat tid vid en av kvaltävlingens många kontroller och därför hypotetiskt inte nått A-finalen.

Överklagandet av juryns beslut gäller ytterst frågan om sportslig rättvisa har uppnåtts trots att kontroll 80 varit felplacerad med avvikelsen 17 meter. Regelgruppens uppfattning är att detta fel inte påverkat fördelningen av sannolika medaljaspiranter till respektive A-final. Denna inställning har stöd i den utredning som gjorts av SOFT:s kansli rörande vägval, sträcktider och "bomtider" i H21E och H18A. Utredningen finns som bilaga till regelgruppens yttrande.

Regelgruppen ser tre möjliga utfall:

-          Tävlingsjuryns beslut undanröjs, vilket leder till att

  • (1) en omtävling arrangeras för de 317 startande i H21 och H18, eller
  • (2) ingen omtävling arrangeras i H21 och H18 och SM-tecknen återkallas

-          Tävlingsjuryns beslut ligger kvar, vilket leder till att (3) föreliggande resultat i H21 och H18 fastställs.

Efter bedömning av alternativens proportioner är det regelgruppens uppfattning att tävlingsjuryns beslut inte ska ändras.

Likaså är det regelgruppens bedömning att ärendets handläggning under tävlingsdagen bör utredas.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter