Kartritare med ritplatta i fält

Bild: William Hollowell

17.03.2023

Delta i årets fältmoment i kartritning april-maj

Orientering
Under april-maj erbjuds tre utbildningstillfällen med fysiska träffar med fältmoment för kartritning i skog. I Kinna - Västergötland, Storvik - Gästrikland och Örnsköldsvik - Ångermanland.

Fältmomenten för kartritare riktar sig till både nya och blivande kartritare som en del i SOFT:s grundutbildning för kartritare. Utbildningen sker fysiskt på plats under en dag.

16 april Mockfjärd, Dalarna
Utbildare Karl-Erik Engblom

29 april Kinna, Västergötland
Utbildare Bo Herdersson

14 maj Örnsköldsvik, Ångermanland
Utbildare Per Magnusson

Fältmomentet är ett mycket viktigt moment i kartritning, där teorierna i kartnormen kombineras med praktiska färdigheter till den slutliga produkten, själva orienteringskartan. Det är i fältmomentet kartritaren verkligen får tillämpa sina kunskaper och göra de viktiga bedömningar och avvägningar som behövs för att tolka terrängen till en korrekt och läsbar karta, allt enligt kartnormens och kartografins alla regler.

Fältmomentet består av en fysisk lärarledd träff under en dag och erbjuds vanligtvis på olika platser i landet och med inriktning kartnorm för skog (ISOM 2017-2). För fältmoment baserat på andra kartnormer se separata fältmoment/utbildningar.

Innehållet under träffen bygger på grundutbildningen för kartritare och givetvis själva kartnormen. Stor vikt läggs på terrängöversättning och tolkning av olika terrängtyper med mål att deltagaren ska bygga förståelse för hur man bör tänka vid fältarbetet och vad som är lämpliga respektive olämpliga lösningar i olika situationer.

Utbildningen tar inte upp kunskap om programvara och utrustning för att rita kartan i fält och lägger endast en begränsad del på hanteringen av kartan framför datorn innan och efter fältarbetet. Därför behöver du som deltagare skaffa och lära dig behärska din egna utrustning innan träffen.

Mer information och Anmälan
sker genom utbildningsportalen. Anmäl dig först till utbildningen och sedan till önskat utbildningstillfälle, se kalendern på utbildningens sida för planerade tillfällen.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter