Svensk Orientering logotyp
29.11.2017

En ny syn på träning och tävling - ett ämne som väcker stort engagemang

Orientering
Förslaget om en ny klassindelning för barn och ungdomar har verkligen engagerat orienteringsrörelsen. ”Det är jättevärdefullt att så många tycker till i frågan och bidrar med goda idéer", säger förbundsordförande Lena Larsson.

Förslaget om nya klasser, vilket först presenterades på ordförandekonferensen i Kolmården och sedan på förbundets digitala plattformar, har följts av mängder av reaktioner. Förslaget är en del av Strategi 2025 och utvecklingsresan En ny syn på träning och tävling. Många är positiva till förslaget, åter många uttrycker en oro. 

Något beslut i frågan har emellertid inte fattats och Svenska Orienteringsförbundets styrelse har nu slagit fast att förslaget inte kommer att tas upp på Förbundsmötet 2018.

- Förslaget finns kvar, men detta är inte något som ska forceras fram. Vi vill verkligen vara säkra på att vi hittar de bästa lösningarna och under 2018 ska vi genomföra olika undersökningar och fortsätta vår diskussion med medlemmar, klubbar och distrikt. Samtidigt vill jag påpeka att detta förslag bara är en del i en större helhet som handlar om att skapa en verksamhet där fler ungdomar vill fortsätta med vår idrott, säger förbundschef Susanne Söderholm.

I det fortsatta arbetet kommer Svenska Orienteringsförbundet under 2018 att:

  • träffa distrikten och våra barn- och ungdomsledare för att få in deras åsikter kring hur vi bäst utvecklar svensk orienterings verksamhet för att behålla fler inom vår idrott
  • tillsammans med distrikt och föreningar genomföra pilotprojekt med inriktning enligt förslaget till klassindelning. Ett exempel är Upplands OF:s dispensansökan för att införa utvecklingsklasser och ta bort kortklasserna och samtidigt behålla D/H10 och D/H12. SOFT och Uppland kommer utöver de nya klasserna även att diskutera fler initiativ för att uppnå önskat resultat. Vi ser det här som en ”pilotstudie” och om det finns fler distrikt som är redo att prova nya möjligheter så är ni varmt välkomna att diskutera saken med SOFT.
  • skaffa djupare insikter genom orienteringsspecifika undersökningar och jämföra dessa med tidigare undersökningar.
  • skaffa djupare insikter genom en fortsatt dialog med distrikt, föreningar och inte minst våra barn och ungdomar.
  • skaffa djupare insikter genom dialog med andra förbund som genomfört liknande förändringar
  • via den nya sidan http://www.svenskorientering.se/Forening/Strategi2025/  hålla alla som är intresserade uppdaterade och efterhand fylla på med frågor och svar, statistik och nyheter. Allt för att ge kunskap samt att uppmuntra till dialog.

 - Styrelsen hoppas att få in fler synpunkter på förslaget angående klassindelning för barn och unga och hur vi bäst utvecklar svensk orientering utifrån innehållet i Strategi 2025. Vi ser fram emot bra diskussioner på förbundsmötet i mars, på nästa ordförandekonferens i november 2018 och naturligtvis alla andra möten med svensk orientering, konstaterar förbundsordförande Lena Larsson.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter