En ny syn på träning och tävling – för att fler ska fortsätta
22.11.2017

En ny syn på träning och tävling – för att fler ska fortsätta

Orientering
Precis som idrotten i stort tappar svensk orientering många unga medlemmar. Svenska Orienteringsförbundet tar allvarligt på frågan och har undersökt hur vi kan behålla fler.

Svensk idrott och svensk orientering och har flest medlemmar i 10-11-årsåldern. Medlemmarna som är 25 år är en fjärdedel så många som våra tioåringar.

Svensk orientering har gjort en rad insatser under många år, men trots detta har vi inte kunnat göra betydande förändringar. Tappet är på samma nivå som för 15 år sedan, så här finns en stor förbättringspotential.

Naturligtvis finns det flera anledningar till att barn och ungdomar väljer att lämna idrotten. En betydande anledning, som framkommer i all den forskning som gjorts av Riksidrottsförbundet, Ungdomsbarometern och SOFT, är att resultat värderas som viktigare än utveckling och prestation och att idrotten därmed inte tillgodoser barns och ungdomars behov av att idrotta utifrån sina egna ambitioner och förutsättningar.

En samlad forskning visar att om svensk orientering skapar en verksamhet som uppfyller nedanstående fyra kriterier så får vi med största sannolikhet både fler och bättre orienterare:

  1. En verksamhet som syftar till att utveckla individer utifrån deras behov, ambition och förutsättningar.
  2. En verksamhet där prestationen som utförs alltid utgår från individen och inte handlar om jämförelser med andra.
  3. En verksamhet där alla är lika mycket värda, oavsett vilka resultat en uppnår och hur mycket en vill satsa.
  4. En verksamhet där vuxna (föräldrar och ledare) låter barnen vara i nuet och utgår från punkt 1-3.

Vid ordförandekonferensen i Kolmården 11-12 november presenterades ett förslag på nya klasser för våra barn och ungdomar [länk till presentationen]. Detta för att få värdefull input från rörelsen och för att se om och hur vi ska jobba vidare med förslaget. 

Förslaget innebär att vi tar bort tävlingsklasserna för HD10 och HD12 samt våra kortklasser för åldersgrupperna HD12, HD14, HD16 och HD17-20. Istället ersätter vi dessa med utvecklingsklasser som utgår från vår utvecklingstrappa (färgskala) och som är könlösa och öppna för alla upp till 20 år. Tid ges i alla klasser.

Med förslaget erbjuds samma banor och samma utmaning som tidigare, men möjligheten att tydligt jämföra sig i ålder och kön upp till 12 års ålder tas bort.

Genom att ta bort åldersindelningen vill vi skapa bra förutsättningar för att se till varje individs unika behov, förutsättningar och ambitioner. Den individ som behöver lite längre tid på sig för att träna och lära sig nya orienteringstekniska moment ska kunna göra det i lugn och ro. Samtidigt kan den individ som tränar mer och lär sig snabbare börja tävla på en svårare bana.

Även andra möjliga åtgärder har diskuterats. Det skulle exempelvis kunna vara valfritt om deltagaren vill visa sin tid, "resultatlistan" skulle kunna sorteras i bokstavsordning och så vidare.

Tävlingarna är en viktig del av orienteringen och de har en stor påverkan på hur verksamheten i våra föreningar bedrivs. Tävlingarna är med andra ord ett kraftfullt styrverktyg. Därmed inte sagt att vi kommer att uppnå önskat resultat enbart genom en ändring av klasserna. Det kommer att krävas flera olika typer av initiativ som tillsammans gör att vi kan uppnå en verksamhet där alla kan utvecklas utifrån sina förutsättningar.  

Förslaget som presenterades på ordförandekonferensen, nya klasser för barn och ungdomar upp till 16 år:

Hur ser då planen framåt ut? Förbundschef Susanne Söderholm förklarar:

- Ordförandekonferensen, som samlar alla distrikts ordförande, var ett första tillfälle att få input från rörelsen kring hur vi kan förbättra vår verksamhet för barn och ungdomar. Vi kommer nu att inkludera distrikten och våra barn- och ungdomsledare för att även få in deras åsikter kring hur vi bäst utvecklar svensk orienterings verksamhet för att behålla fler inom vår idrott. Gällande nya klasser finns inget beslut fattat. Det är varken klart om nya klasser för barn och ungdomar ska införas eller när det i så fall skulle ske.

På Riksidrottsmötet i Karlstad i maj 2017 delutades om en ny inriktning för svensk idrott mot framtiden. Inriktningen har fått namnet Strategi 2025. Svensk orientering är en del av svensk idrott. Mot bakgrund av Riksidrottsförbundets arbete har vi skapat en ny sida på svenskorientering.se: Strategi 2025. Där kommer kunskap och fakta om Strategi 2025 från RF och SOFT att samlas. Syftet är att ge alla möjlighet att sätta sig in i frågor kring strategiarbetet, följa hur arbetet fortlöper samt uppmuntra till dialog. På sidan finns även en "frågor och svar"-sida där SOFT ger svar på de vanligaste frågorna.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter