Svensk Orientering logotyp
29.06.2021

Enkät om jämställda och inkluderade orienteringstävlingar

Orientering
Vill du vara med och påverka utvecklingen mot ett likvärdigt tävlande? Gör din röst hörd genom att svara på förbundets enkät.

Just nu pågår ett omfattande arbete med att göra tävlandet i orientering mer jämställt och inkluderande. Tävlingsregeln gällande likvärdigt tävlande som klubbades igenom på årets förbundsmöte träder i kraft 1 juli 2021. Från 1 januari 2022 införs lika beräknade segrartider för klasserna D/H35 och uppåt (lika beräknade segrartider upp till och med D/H21 finns sedan tidigare).

Kansliet har under våren arbetat fram ett metodstöd till arrangörer och en sida med frågor och svar kring likvärdigt tävlande och vad det innebär i praktiken. Utöver detta har kansliet gjort fördjupade analyser av svensk orienterings tävlingar med avseende på jämställdhet inför framtagandet av förslaget på lika beräknade segrartider.

- Nu vill vi komplettera statistiken med insikter om hur både män och kvinnor i olika ålderskategorier upplever sitt tävlande utifrån jämställdhet, banlängder, svårighetsgrader, tävlingstider med mera. Vi vill få en så bred och komplett bild som möjligt av vad det är som spelar roll för deltagarna, hur jämställd orienteringen upplevs idag och hur vi vill att det ska vara i framtiden, säger Mette Brolinson, projektledare för jämställdhet och inkludering.

Svensk orientering genomför årligen cirka 700 tävlingar på distrikts- eller nationell nivå och över 1500 närtävlingar. Det genomförs individuella tävlingar och stafetter. 

- Det kan vara allt ifrån några få deltagare till upp emot 20 000 deltagare. Det är alltså en enorm spännvidd av tävlingar och arrangörer med olika förutsättningar, säger Brolinson och fortsätter:

- Att förstå vad våra tävlande tycker och tänker kring sitt tävlande är väldigt värdefullt för oss i det fortsatta arbetet med att skapa ett likvärdigt tävlande och det är därför vi gör denna enkät.

Enkäten, som beräknas ta cirka 15 minuter, kommer att gå ut via epost till alla över 18 år som har accepterat utskick från förbundet via Eventor. Det innebär att cirka 20 000 mottagare kommer få utskicket. Enkäten består först av en del från SOFT som rör tävlande generellt och som innefattar frågor om tävlingar individuellt och i stafett. Enkäten avslutas med en del från Tiomilaföreningen som rör Tiomila specifikt.

Tiomilaföreningen har påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan och bland annat bollat mål, handlingsplan och samverkansprojekt framåt med kansliet. Som en sista pusselbit för att göra klart sin handlingsplan vill Tiomilaföreningen få ytterligare insikter om vilka delar som deltagarna i de olika kavlarna uppskattar och tycker är bra. Tiomilaföreningens del består också av specifika frågor kring tävlingsupplägget, hur det upplevs idag och vilka önskemål som finns för framtiden. Mette Brolinson hoppas att många tar sig tid att svara på enkäten.

- Det är viktigt att alla röster får möjlighet att komma till tals, säger hon.

Om du inte har fått enkäten och vill få möjlighet att delta kan du kontakta Mette Brolinson på mette.brolinson@orientering.se. Ditt deltagande i enkäten är helt anonymt och dina svar behandlas konfidentiellt.

 

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter