Svensk Orientering logotyp
20.09.2021

Eventor fungerar som förväntat – felrättning i Sverigelistan fortsätter

Orientering
De problem som drabbat Eventor den senaste tiden ser ut att vara kopplade till Sverigelistan. Med Sverigelistan satt ur funktion beter sig Eventor som förväntat.

Processen med att komma till rätta med driftsproblemen i Eventor fortsätter. Sedan en tid tillbaka har denna riktats in på Sverigelistan, som utgör en del av Eventor. När Sverigelistan sätts ur funktion beter sig Eventor normalt.

Arbetet fortsätter med att rätta till ett antal identifierade fel som har anknytning till Sverigelistan. Så länge felrättningen pågår kommer Sverigelistan fortsatt att vara oåtkomlig under en eller ett par helger framöver.

Inga poäng kommer att gå förlorade. Beräkning av nya poäng efter helgerna görs på måndagar och Sverigelistan uppdateras i samband med detta.

Om du som arrangör eller förening är i behov av att använda Sverigelistan under helgerna, kontakta Sverigelistan-supporten på sverigelistansupport@orientering.se för vidare hjälp.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter