Svensk Orientering logotyp
21.11.2017

Eventor uppgraderas 29 november – kan ej användas den dagen

Orientering
Svensk orienterings tävlingssystem, Eventor, får snart en ny motor under skalet. Installationen sker onsdagen den 29 november och kommer att pågå från tidig morgon till sen kväll. Under den här tiden kan Eventor inte användas.

Sedan i mars har det pågått ett större utvecklingsarbete som innebär en ökad livslängd och en enklare framtida förvaltning av Eventor, systemet som bland annat innehåller alla svenska tävlingar, tävlingsanmälan och resultat. Den stora förändringen består i att mycket av det som inte syns har byggts om.

Arbetet pågår 06.00-24.00

Under den tid då installationen genomförs har vi inte möjlighet att låta Eventor vara tillgängligt. Det innebär att Eventor inte kan användas onsdagen den 29 november, mellan 06.00 och midnatt. Under dessa 18 timmar kan du varken anmäla dig till tävlingar eller läsa information som exempelvis tävlings-PM, anmälningslistor, start- eller resultatlistor.

Alla typer av tävlingar och aktiviteter innefattas, såsom traditionella tävlingar, närtävlingar, klubbtävlingar och klubbaktiviteter.

Till dig som arrangör

Det är viktigt att era deltagare och medlemmar får ta del av den här informationen. Här nedan har vi listat förslag och tips på hantering för tävlingar 29 och 30 november, samt andra tävlingar och aktiviteter där 29 november är ett viktigt datum. 

 • Tävlingar (tävlingar, närtävlingar och klubbtävlingar)

  • Lägg en kopia av inbjudan och tävlings-PM på er klubbs hemsida (eller annan webbplats), samt även startlista (om sådan finns).

  • Lägg ut löpande information i informationsfältet på tävlingens informationssida, och se till så att kopior av informationen hittas på er klubbs hemsida.

   Följande redigerbara text är redan inlagd på er tävlings informationssida i Eventor:

   ”En ny version av Eventor kommer att installeras onsdagen den 29 november mellan 06.00-24.00. Under den här tiden är inte Eventor åtkomligt utan vi hänvisar istället till vår klubbs hemsida. Mer information om uppgraderingen av Eventor går att läsa i en nyhet under Förbundsnytt på SOFT:s hemsida svenskorientering.se.”

    (Texten i informationsfältet redigeras under tävlingens administrationssida, via Redigera >> Allmänna uppgifter och där i fältet ”Information”, längst ner på sidan.).
  • Om ni har anmälda deltagare till tävlingen, skicka mejl till alla dessa via kommunikationstjänsten i Eventor (nås via Redigera >> Kommunikation) och hänvisa till nyheten, samt informera om hur er tävling hanteras. Vi rekommenderar två utskick, ett några dagar före anmälningsstoppet och ett direkt efter anmälningsstoppet då alla har anmält sig.

  • Sist, men inte minst, se till att hämta hem alla anmälningar redan på tisdagen!

 • Tävlingar och klubbaktiviteter med anmälningsstopp just onsdagen den 29 november

  • Om möjligt, förläng gärna anmälningstiden en dag. Informera via klubbens hemsida och om det är en tävling, informera också på förhand på tävlingens informationssida i Eventor.

Till dig som deltagare

Är du anmäld till en tävling eller aktivitet den 29 november, besök arrangörens hemsida, eller se till att du har all viktig information redan den 28 november.

Så kommer vi att kommunicera

 • Denna nyhet läggs ut här på svenskorientering.se, med hänvisning hit från Eventor och vår Facebooksida. Den sprids också till distriktens tävlingsansvariga, IT-ansvariga och till distriktsadressen, samt till SOFT:s arrangörscoacher och OLA-grupp.
 • Mejl skickas till samtliga arrangörer som har en tävling under november och december månad.
 • Specifikt mejl skickas till arrangörer med tävlingar 29 och 30 november.
 • Budskapet kommuniceras även i nyhetsbrevet IT-nytt.

Rapportera gärna in fel

När installationen väl är klar kan Eventor återigen nås och den nya versionen är förhoppningsvis på plats. Rent utseendemässigt är det ingen skillnad mot tidigare, men eftersom det är stora delar av Eventor som berörs så kommer det, trots noggrann testning, att finnas fel. Här vore vi tacksamma om dessa rapporteras in till Eventor-supporten på eventorsupport@orientering.se.

Frågor

Skickas till eventorsupport@orientering.se 

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter