Svensk Orientering logotyp
19.08.2021

Extra utbildningssatsning för junior- och seniortränare!

Orientering
OBS!!! Nyheten uppdaterad 7 september 2021. Kurshelg för modul B ändrad.

Pandemin har påverkat hela orienteringsrörelsen på ett eller annat sätt. Juniorer och yngre seniorer, 17-25 år, är en grupp som drabbats hårt av pandemin. Gemensamma träningar har till stor del uteblivit, få tävlingar har kunnat erbjudas och många har bedrivit studier på distans och tappat mycket av den sociala kontakten som skola och föreningslivet ger.

Givet detta vill SOFT nu göra en extra satsning på 17-25-åringar. U25-campen som arrangerades i sommar i Idre var en del i denna satsning (Läs mer här om U25-camp) och nu görs en extra utbildningssatsning för ledare för juniorer och yngre seniorer. Ledarna är de som är närmast utövaren och har en mycket viktig del i att utveckla och behålla.

Under hösten och vintern 2021/2022 kommer vi att erbjuda vår nya junior- och seniortränarutbildning och subventionera den kraftigt för att uppmuntra så många ledare som möjligt att gå den.

SOFTs junior- och seniortränarutbildning är en utbildning som ger grundläggande och heltäckande kompetens för att bedriva en verksamhet för både bredd och elitsatsande individer. Utbildningen riktar sig alltså till tränare på alla nivåer som vill jobba med att utveckla och behålla juniorer och yngre seniorer oavsett om det är på förenings-, distrikts- eller nationell nivå.

Utbildningen består av tre delar (moduler) varav en del är grundläggande för tränare och utgör ett obligatoriskt första steg. Den delen heter Grundutbildning för tränare och kommer på sikt vara en obligatorisk del även i barn och ungdomstränarutbildningarna. Så går man den har man ingång till alla våra tränarutbildningar oavsett målgrupp för sitt tränar/ledarskap. De andra två delarna tar sin utgångspunkt i kunskapsstoffet från Grundutbildning för tränare och den Individuella utvecklingsplanen vari ämnena Hitta rätt, Tänka rätt samt Springa fort och Frisk+ fördjupas och riktar in sig på det orienteringsspecifika tränarskapet. Samtliga delar genomförs i ett varierat lärande som kombinerar egen inläsning och ledarledda utbildning, antingen digitala träffar eller traditionell utbildning där deltagarna träffas. Kursbeskrivning junior- och seniortränarutbildningen.

När samtliga delar är genomförda blir deltagaren diplomerad junior- och seniortränare. De två idrottspecifika modulerna kan deltagaren ta i valfri ordning och det är fullt möjligt att ta en modul och stå över närmaste kurstillfälle för den modul som återstår och ta den vid ett senare kurstillfälle. Målet är att erbjuda ett kurstillfälle vardera av de två modulerna per utbildningssäsong (höst-vinter-vår). Beroende på efterfrågan så kan vi komma att erbjuda fler kurstillfällen under en och samma utbildningssäsong.

Vi är mycket tacksamma för hjälp att sprida information om denna satsning inom er omgivning, förening, distrikt och utvecklingsmiljö så att vi kan få ett stort och brett deltagande!

Utbildningskalendern, kursupplägg och anmälan ses nedan

Vi erbjuder under hösten två tillfällen av Grundutbildning för tränare som utgör del 1 i Junior- och seniortränarutbildningen och ett tillfälle vardera av de två idrottsspecifika modulerna. Så här ser utbildningskalendern ut:

 Utbildningsdel  Plats  Sista
 anmälan
 Upplägg  Pris  Inbjudan
 Anmälan
 Grundutbildning
 för tränare*

 Digitalt i
 Zoom

 22 aug

 1 september 18:30-20:30
 Egna studier cirka 12x45 min
 25 september 08:30-16:00
 Hemuppgift cirka 3x45 min

 400 kr
 (ordinarie
 pris 800 kr)

Inbjudan

Anmälan

 Grundutbildning
 för tränare*

 Digitalt i
 Zoom

 26 sep

 6 oktober 18:30-20:30
 Egna studier cirka 12x45 min
 30 oktober 08:30-16:00
 Hemuppgift cirka 3x45 min

 400 kr
 (ordinarie
 pris 800 kr)

Inbjudan
Anmälan

 Modul A – fokus
 Springa fort &
 Frisk+
 Huskvarna  7 nov

 Egna studier cirka 3-6 tim
 Utbildningshelg
 2021-11-26 17:30 - 21:10
 2021-11-27 08:20 - 20:30
 2021-11-28 08:30 - 15:30

 1000 kr**
 (ordinarie
pris 2800 kr)

Inbjudan
Anmälan

 Modul B – fokus
 Hitta rätt &
 Tänka rätt
 Huskvarna  22 dec

 Egna studier cirka 3-6 tim
 Utbildningshelg
 2022-01-14 17:30 - 21:00
 2022-01-15 08:30 - 20:00
 2022-01-16 08:30 - 15:15

1000 kr**
 (ordinarie pris 2800 kr)

Inbjudan
Anmälan


* Grundutbildning för tränare är en utbildning framtagen av RF-SISU för samtliga idrotter. Den arrangeras sedan 2018 på regelbunden basis i samtliga RF-SISU distrikt. Flera andra specialidrottsförbunds (SF) har likt SOFT valt att inkludera Grundutbildning för tränare i sina idrottsspecifika tränarutbildningar. Har du gått en tränarutbildning på senare år i annat SFs regi ta reda på om den utbildningen var en del av utbildningen. I så fall behöver du inte gå den igen, då räcker det att du kan visa upp kursintyg som styrker att du gått den.

** Boende och resor till och från utbildningen tillkommer.

På SOFTs hemsida hittar du information om samtliga tränarutbildningar. Direktlänk.

/Jenny Håkansson, kursansvarig för Junior- och seniortränarutbildningen

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter