Svensk Orientering logotyp
05.06.2020

Flera uppdateringar i Eventor

Orientering
Eventor utvecklas kontinuerligt och ett antal uppdateringar har gjorts. Bland annat blir det enklare att sortera tävlingsprogrammet efter olika tävlingstyper.

Eventor bjuder på ett antal uppdateringar.

 • I dessa coronatider är antal närtävlingar och klubbtävlingar fler än någonsin. En utökad filtreringsmöjlighet av tävlingsprogrammet gör det enklare än tidigare att hitta en specifik tävlingstyp.
 • Många tävlingar har ställts in under våren och några av dessa har fått nytt datum i höst. Därför har ett stöd införts för dessa flyttade tävlingar. Stödet innebär att det går att sätta en tävling som flyttad istället för inställd. Den nuvarande tävlingen ligger då kvar, men det går att göra en koppling till den nya tävlingen och den nås med ett enkelt klick direkt från tävlingsprogrammet.
 • Eventor har också fått en ny karttjänst för bakgrundskartan. Det har varit problem att bakgrundskartan för arenapositionen och tävlingsområdet står och laddar. Det problemet är borta i och med den nya karttjänsten.
 • Slutligen har två anpassningar utförts inom ramen för den nya klassindelningen. Dels finns det sedan ett tag tillbaka en filtreringsmöjlighet av resultatlistan så att det till exempel går att sortera ut endast ungdomar i de öppna klasserna. Dels har nu Eventor stöd för att ta emot resultatfiler där deltagare angett en önskan om att tiden inte ska visas i resultatlistan (gäller öppna klasser). Fortfarande fås tid och sträcktider på en personlig lapp i samband med utläsningen.

 

Här följer en djupare förklaring till uppdateringarna och hur de hittas:

 • Utökad filtreringsmöjlighet av tävlingsprogrammet
  • Det finns numera flera val att visa tävlingsprogrammet, bland annat går det att filtrera på tävlingstyperna var för sig direkt från startsidan. Det görs via rullisten precis ovanför programmet.
  • Som tidigare kan mer avancerad filtrering göras under ”Ändra sökningen”.

 • Stöd för statusläget ”flyttad” för tävlingar
  • Ett stöd för flyttade tävlingar har införts.
  • För deltagare:
   • Flyttade tävlingar kommer att likna inställda tävlingar med ett streck över tävlingen i programmet. En ikon med pil i kolumnen längst ut till höger kommer också att visas. Vid klick på ikonen hamnar du på den nya tävlingens huvudsida.
  • För arrangör:
   • Statusläget ”flyttad” kan endast sättas av distriktens tävlingsansvariga, eller av Eventor-supporten, på samma sätt som för statusläget ”inställd”.
   • När tävlingen angetts med statusläge ”flyttad” kan en arrangör ange tävlings-id för den nya tävlingen under ”Allmänna uppgifter”. Så snart det är angett och sparat blir ikonen med pilen i tävlingsprogrammet klickbar. På tävlingens huvudsida visas också en informationsruta med en länk till den nya tävlingen.

 • Ny karttjänst för bakgrundskartan i Eventor
  • Efter att bakgrundskartan för att visa arenapositionen och tävlingsområdet ibland haft problem att ladda får Eventor en ny karttjänst (Open Street Map).
  • För deltagare:
   • Bakgrundskartan är bytt för arenapositionen på tävlingens huvudsida. Stöd för att även visa tävlingsområde och avlyst område här utvecklas inom kort.
  • För arrangör:
   • Bakgrundskartan är också bytt då arenapositionen anges. Det betyder att det nu ska gå att lägga till nya tävlingar utan att sidan ibland står och laddar.
   • Stöd för att kunna ange tävlingsområde är ännu inte infört, men kommer i samband med att hela Eventor bytts ut mot nya karttjänsten.

 • Två anpassningar för nya klassindelningen
  • Införandet är gjort inom ramen för nya klassindelningen som introducerades till 2020 års säsong.

  • Filtreringsfunktion för resultatlistan
   • Sedan tidigare finns det en filtreringsfunktion av resultatlistan så att det till exempel går att filtrera ut endast en särskild ålderskategori i öppna klasser. Filtreringen kan även göras för alla resultatlistor bakåt i tiden.

  • Stöd för att ta emot resultatfiler med deltagare utan tid
   • Ett stöd är infört för att ta emot resultatfiler där deltagare angett en önskan om att tiden inte ska visas i resultatlistan (gäller öppna klasser). Fortfarande fås tid och sträcktider på en personlig lapp i samband med utläsningen.
   • Inom kort kommer det också gå att ange den här möjligheten i samband med anmälan till öppna klasser i Eventor. Än så länge fungerar det endast att meddela arrangören som ordnar det direkt i tidtagningsprogrammet ute på tävlingen (fungerar i befintlig version av MeOS och snart även i OLA i samband med den nya versionen, 6.0, som lanseras inom kort).


Frågor och support

Supportfrågor besvaras som vanligt av Eventor-supporten på eventorsupport@orientering.se.

Generella frågor om Eventor besvaras av undertecknad.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter