Svensk Orientering logotyp
19.11.2014

Fokus på kartfrågor under helgens tävlingskonferens

Orientering
Från lunch till lunch, lördag-söndag, pågick helgens tävlingskonferens och kartträff i Södertälje. Mycket av lördagens pass ägnades åt kartfrågor med tyngdpunkten på den centrala kartkontrollen och kartnormen.

Runt 60 personer deltog på den tävlingskonferens och kartträff som hölls på Scandic Hotell Skogshöjd i Södertälje 15-16 november.

Efter det extrainsatta förbundsmötet, där en ny valberedning fastställdes, delade ordförandena och övriga upp sig. Ordförandena fortsatte helgen med ordförandekonferens medan övriga samlades gemensamt för några timmars fokus på kartkontroll och kartnorm under lördagseftermiddagen.

Central kartkontroll 

Kartgruppen började sin presentation med en återblick på kartkonventet i Skövde då den nya centrala kartkontrollen presenterades för ungefär ett år sedan. Även om kontrollen fungerat så har den i vissa fall skapat debatt och mycket kunde ha kommunicerats ut bättre.

Det presenterades också hur arbetet med kontrollen fortlöpt under året. Sammanlagt har 15 kartor inkommit och eftersom de flesta av dessa redan var färdigritade vid inskickandet har kartgruppen haft en dialog med beställare och kartritare i fråga om avvikelser från kartnormen.

Det gjordes också klart att våra svenska kartritare är kända för att vara skickliga på att återge terrängen så att man som löpare förstår hur det ser ut. Samtidigt var kartgruppen tydliga med att den centrala kontrollen inte berör denna del utan endast koncentrerar sig på den del av kartnormen som berör läsbarheten.

Några uttryckte att det är bra att man nu har gjort en tydlig markering från centralt håll och att det förhoppningsvis bidrar till läsbara kartor på alla nivåer.

Utbildning i kartnorm

Håvard Tveite, ordförande i IOF:s kartkommitté, höll därefter en knapp timmes föredrag om den internationella kartnormen som vi använder även i Sverige och några ord om den nya kommande normen.

Håvard belyste bland annat att kartan är ett redskap för att genomföra ett orienteringslopp på kortast möjliga tid. Han menar att det är banläggarens uppgift att skapa klurigheterna, inte kartritarens, och att det finns en risk med att mycket som plockas med på kartan ändå inte uppfattas i tävlingsfart.

Han gjorde också klart att kartnormens minsta symbolstorlekar och ytmått är ett resultat av över hundra års kartografi. Måtten är satta utifrån ögats och hjärnans förmåga att kunna läsa kartan i tävlingsfart och under rätt så tuffa förhållanden som en orienterare utsätts för. Kartan ska kunna läsas i regn, i mörk granskog, i mörker med pannlampa, i slutet av en tävling då karta och plastficka vikts ett antal gånger och orienteraren slagits med både grenar och barr - kanske också ramlat flera gånger.

Tid för diskussion och reflektion

Efter Håvards presentation delades hela sällskapet in i grupper. Redovisingen från grupparbetena skedde sedan i en mindre grupp, där bara kartritarna var samlade, medan tävlingsansvariga och arrangörscoacherna träffades var för sig i s k regionala överläggningar (planering av tävlingar) respektive i en arrangörscoachträff.

För kartritarna handlade resterande del av träffen mycket om diskussion och reflektion.

Redovisningen av grupparbetena, samt anteckningar från kartträffen nås via länkar längst ner efter den här nyheten.

Anmälda frågor och allmänt regelverk för fyra grenar

Medan kartträffen gjorde en uppföljning av lördagens kartdiskussioner fortsatte söndagens tävlingskonferens med de anmälda frågor som inkommit på förhand.

En större del av söndagsmorgonen ägnades åt det nya allmänna regelverk för fyra grenar som förbundsmötet beslutade om i våras. Konferensen enades om ett förslag där ett arbetsdokument för alla fyra grenarna tas fram, men där det samtidigt är enkelt att plocka ut fyra regelböcker, en med enbart regler för respektive gren. Med den här lösningen blir det enkelt att förvalta regelverket med kontrollen över likheter och skillnader i grenarna. Det blir också lättare och mer pedagogiskt för såväl arrangör som tävlande i respektive gren att bara kunna koncentera sig på sin del.

Dokumentation och anteckningar

De två första presentationerna från lördagen är inlagda under både kartträffens och tävlingskonferensen sida med dokumentation nedan.

Kartträffen

Redovisning och minnesanteckningar från kartträffen hittas här!

Tävlingskonferensen

Minnesanteckningar från tävlingskonferensen hittas här!

Arrangörscoachträffen

Anteckningarna från arrangörscoachträffen ligger ute i det coachrum på nätet som coacherna har tillgång till.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter