Svensk Orientering logotyp
31.01.2022

Förändringar i regelverket efter översyn av tävlingsnivåer

Orientering
Den 9 januari 2022 beslutade förbundsstyrelsen om förändringar i regelverket efter en översyn av våra fyra tävlingsnivåer inom svensk orientering. Förändringarna är till största del av mindre karaktär och handlar mycket om förtydliganden, bland annat vad som ska gälla för dusch vid våra tävlingar.
Ska vi ha dusch eller inte på nationella tävlingar och distriktstävlingar?

Ska det finnas servering vid alla värdetävlingar och nationella tävlingar?

Vilka tävlingar ska eller bör ha barnpassning och miniknat?

Målet med översynen av tävlingsnivåerna har varit att tydliggöra vilka kvalitetskrav, servicefunktioner och tjänster som ingår i de olika nivåerna idag. Framför allt har det handlat om att ge förslag på hur nivåerna kan differentieras ytterligare, dvs särskiljas mer jämfört med idag. Störst vikt har lagts på en differentiering av nationella tävlingar (nivå 2) och distriktstävlingar (nivå 3).

En del har också varit att tydliggöra definitionerna och beskrivningarna av tävlingsnivåerna, vilka består av:
 
  • Nivå 1 - värdetävlingar
  • Nivå 2 - nationella tävlingar 
  • Nivå 3 - distriktstävlingar 
  • Nivå 4 - närtävlingar
 
Syftet har varit att erhålla en tydligare och mer konsekvent nivåindelning där det för deltagaren ska bli tydligare vad som kan förväntas för respektive tävlingsnivå. För arrangören ska det bli tydligare att välja lämplig ambitionsnivå att lägga sig på för sin tävling och en nivå som stämmer överens med arrangörsföreningens förutsättningar.
 
Syftet har också varit att skillnaderna i anmälningsavgifter mellan de olika nivåerna bättre ska motsvara skillnaden i kvalitetskrav, servicefunktioner och tjänster. 
Börjar gälla den 1 mars 2022Förändringarna är till största del av mindre karaktär och handlar mycket om förtydliganden.
 
Förändringarna gäller grenen orienteringslöpning och träder i kraft den 1 mars 2022, men med en övergångsperiod att gälla under hela 2022. Det betyder att ni som arrangörer i år kan välja att anpassa er tävling utifrån de nya förändringarna eller att arrangera efter hur regelverket ser ut idag.
 
En ny version av regelverket med uppdaterade förändringar kommer att publiceras under februari månad.  
 
Som alltid är det viktigt att det framgår av inbjudan och tävlings-PM vilka olika servicefunktioner och tjänster som erbjuds på er tävling.  
BildspelNedan finns ett bildspel som beskriver förändringarna.
 


FrågorHar du frågor eller funderingar kring er tävling, ta i första hand kontakt med distriktets tävlingsansvarig, se kontaktlista här.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter