En orienteringsskärm ute i skogen.

Bild: Maja Karlsson

23.01.2023

Förbundets styrelse föreslår ny distriktsindelning

Orientering
Under Ordförandekonferensen 2022, som hölls i november, presenterade Svenska Orienteringsförbundets styrelse ett föreslag på en ny distriktsindelning, där man går från 23 till fem distrikt.

– Förslaget på organisationsförändring bottnar dels i hur vi ska kunna fullfölja den inriktning som Kompassriktning 2030 stakat ut, dels på att en del distrikt har bett om hjälp för att ge föreningarna det stöd som de kan förvänta sig från distriktet, förklarar styrelseledamot Jan Näslund, rörande den nuvarande resursfördelningen i orienteringssverige där vi idag har ojämlika förutsättningar för föreningarna.

Bakgrund

– Backar vi tillbaka till vad svensk orientering vill åstadkomma med Kompassriktning 2030 där vi med nyfikenhet, mod och stolthet jobbar mot våra övergripande mål: flera och mera samt världens bästa landslag med målen 300 000 orienterare, 150 000 medlemmar, 1 500 000 deltagaraktiviteter och orientering i alla kommuner. Dit ska vi nå med bland annat en tydlig satsning på evenemang, förbättrad kommunikation och fler TV-sändningar och inte minst förbättrad organisation, säger Näslund.

Därför har styrelsen diskuterat olika alternativ och lösningar och tillsatte en arbetsgrupp som sammanställt hur organisationen historiskt sett ut, hur den ser ut i nuläget och framförallt hur man skulle kunna utforma den i framtiden för att kunna ge bästa möjliga stöd till föreningarna.

Ett första förslag

– Vi har försökt komma fram till hur indelningen i de nya regionerna ska se ut utifrån ett flertal olika variabler, vilket landat i det här förslaget med fem distrikt. Men i det här skedet är det också viktigt att påpeka att det är ett första förslag och inget som är ristat i sten. Det kan finnas många tankar och funderingar ute i distrikten och därför är det viktigt att vi får inleda en dialogfas med orienteringssverige, fortsätter Näslund.

En av fördelarna med att kraftsamla de resurser vi har, är att minska avståndet mellan föreningar, distrikt och SOFT centralt och på så sätt få ett närmare samarbete och förbättrat informationsflöde både från SOFT till föreningarna och vice versa.

Tidsplan och dialogfas

– Nu kommer en väldigt, väldigt viktig dialogfas. Vi är, det kan inte poängteras tydligt nog, väldigt intresserade av att få frågor och synpunkter från såväl föreningar som distrikt, säger Näslund.

– Vår ambition är att fram till distriktens årsmöten i februari/mars så ska alla distrikt ha fått information om den föreslagna förändringen och fått möjlighet att ställa frågor, som säkert kommer att variera beroende på förutsättningarna i distrikten.

Därefter tar nästa fas vid med en dialog med representanter från respektive distrikt för att diskutera möjligheter, risker och så vidare med den föreslagna nya distriktsorganisationen.

– Om ett år är planen att det ska finnas ett bearbetat och förankrat förslag till beslut på kommande förbundsmöte 2024, avslutar Näslund.

För mer information:
Fråga/svar om förslaget

Presentation som hölls på ordförandekonferensen 2022

Om strategin Kompassriktning 2030 och bakgrund 

 

 

 

 

 

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter