Svensk Orientering logotyp
22.04.2020

Föreningsenkät om coronakrisens konsekvenser

Orientering
Från 1 maj kan idrottsföreningar och förbund söka krisstöd med anledning av coronapandemin. Men redan nu vill RF ha in information om krisens konsekvenser för föreningarna, ett viktigt underlag för den fortsatta dialogen med regering och kommuner.

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet (RF) fick uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Nu är de formella bitarna från regeringen på plats och stöd ska fördelas med syfte att rädda idrottsförbunds och idrottsföreningars fortsatta överlevnad.

Riksidrottsstyrelsen beslutade i förra veckan om ramar och övergripande principer vilka blir grundstenarna för fördelning av stödet. Här följer en tidsplan:

  • Information till specialidrottsförbund och idrottsföreningar om ansökningsprocessen fortsätter fram till slutet av april.
  • Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kommer att kunna ansöka om krisstöd för sin verksamhet från den 1 maj.
  • Beredning av ansökningar kommer att inledas omedelbart därefter och pågå under maj och inledningen av juni.
  • Beslut om utbetalning av stöd till specialidrottsförbund och idrottsföreningar beräknas kunna fattas av Riksidrottsstyrelsen i mitten av juni.

 Föreningsenkät om coronakrisens konsekvenser

RF utesluter inte att idrotten kommer att behöva mer krisstöd än de nu beslutade 500 miljonerna. Mycket beror såklart på hur länge coronaviruset fortsätter att härja.

Inför sin fortsatta dialog med regering och kommuner önskar RF nu få in mer information från landets idrottsföreningar. I en enkät (se länk nedan) kan den enskilda föreningen nu ge sin bild av coronakrisens konsekvenser på ekonomi och verksamhet. Observera att detta alltså inte handlar om någon ansökan om bidrag utan om en enkät som syftar till att ge RF så bra underlag som möjligt för diskussionen framåt. Senast den 30 april vill RF ha in svaren.

  • Enkäten finns i IdrottOnline. Använd dina vanliga inloggningsuppgifter till IdrottOnline (IdrottsID eller personnummer) för att fylla i enkäten.
  • Behöriga att fylla i enkäten är de i IdrottOnline registrerade rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.
  • Tänk på att svaren du ger ska spegla situationen i hela din förening.

Till enkäten i IdrottOnline

Enkäten ska endast fyllas i av föreningar. Orienteringsdistrikten kommer att lämna information till SOFT.

 

Nyttiga länkar

Här hittar du RF:s samlingssida om coronavirusets påverkan på idrottsrörelsen.

Här hittar du SOFT:s samlingssida.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter