Svensk Orientering logotyp
04.11.2019

Första internationella mötet om tillgång till mark

Orientering
Helgen 26-27 oktober hölls det första mötet med NORD-gruppen under rubriken ”Tillgång till Land”. Till konferensen kom representanter från de nordiska och baltiska länderna. "På det hela ett mycket intressant möte", säger Joacim Ingelsson.

Arbetet med markfrågor har fått allt högre prioritet på sistone och nyligen arrangerade Svenska Orienteringsförbundet ett internationellt möte i Hammarby Sjöstad.

Utöver de deltagande nationsförbunden fanns även representanter från forskningssidan och Internationella Orienteringsförbundet på plats. Totalt 16 personer diskuterade den viktiga frågan om förutsättningar och möjligheter för att hjälpas åt att bättre få tillgång till mark för våra aktiviteter.

- Eftersom detta var det första internationella mötet som hållits om markfrågan, så ägnades en stor del av helgen till att beskriva nuläget i respektive land och att hitta de frågor och ämnen vi kan samarbeta kring, säger Joacim Ingelsson, mark- och miljöutvecklare på Svenska Orienteringsförbundet.

Det konstaterades många likheter, exempelvis svårigheten att få tillgång till skyddad natur, men även många olikheter, exempelvis tillgången till intressant terräng att springa i och markägarstruktur.

- Ett par viktiga samarbetsområden identifierades. Ett handlar om hur vi bäst informerar myndigheter om hur orientering fungerar, ett annat handlar om att ta fram vetenskapliga undersökningar gällande normalstora tävlingar, säger Ingelsson.

Mer om markfrågor hittar du här. För mer info om marknätverket - klicka här.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter