Svensk Orientering logotyp
06.11.2020

Fyll i enkät om corona och tävlingar

Orientering
En enkät har tagits fram om corona och orienteringstävlingar. Syftet är att få insikter från deltagare och arrangörer på de tävlingar som genomförts och dra lärdomar till framtida arrangemang.

Tack vare våra dedikerade klubbar har det arrangerats ett stort antal tävlingar under året. Det har varit allt från mindre närtävlingar och motionsorienteringar till relativt stora nationella tävlingar.

Nu har en enkät tagits fram i syfte att få insikter från deltagare och arrangörer på de tävlingar som genomförts och dra lärdomar till framtida arrangemang.

Enkäten är öppen för alla och tar 5-10 minuter att fylla i.

Den är helt anonym.

Stort tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten! Dina svar betyder mycket i det fortsatta arbetet med våra orienteringstävlingar.

Länk: Enkät om corona och orienteringstävlingar

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter