Svensk Orientering logotyp
15.08.2019

Grundkurser i kartritning och kartkontroll i Södertälje i september

Orientering
De populära grundkurserna i kartritning och kartkontroll i SOFT:s regi fortsätter. Den här gången hålls de i Södertälje den 28-29 september och såväl nya som tidigare kursdeltagare är välkomna!

I Katrineholm i fjol var det hela 41 personer som gick någon av grundkurserna i kartritning eller kartkontroll och året innan dess var det över 20 personer. I Katrineholm bodde kursdeltagarna utspridda, samtidigt som teoridelarna och de praktiska momenten ute i skogen låg på relativt stort avstånd mellan varandra.

Den här gången bor alla på Quality Hotel Park, Södertälje , där teoridelarna hålls. De kartområden som besöks ligger också i nära anslutning till hotellet. Det här tror och hoppas vi ska fungera optimalt.

Innehåll

Fokus blir på ritning respektive kontroll i skogen, men det blir också ett block med sprintkartritning respektive kontroll. 

Ni som varit med tidigare år är välkomna igen. Kartritning är inget man lär sig på en helg och med perspektiv från tidigare kurser kan det vara väldigt lärorikt med ytterligare en utbildning för att utveckla sin kartritning. Dessutom finns möjligheten att ställa nya frågor till någon av kursledarna och lära sig något av det.

Detsamma gäller kartkontrollen. På kursen i Katrineholm återstod fortfarande detaljer i den nya processen för kartkontroll och kursdeltagarna fick vara med och utforma vissa delar. Den här gången är processen helt klar och har dessutom börjat sätta sig under vårens olika kartprojekt.

En mer utförlig kursbeskrivning finns i inbjudan.

Inbjudan ute och anmälan öppnad 

Inbjudan, tillsammans med en länk till anmälan, hittas på denna sida.

Välkommen!

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter