Svensk Orientering logotyp
27.04.2020

Gynnarstipendier och projektmedel att söka – senast den 31 maj

Orientering
Skogssportens Gynnare har ett antal stipendier som nu kan sökas. Senast den 31 maj ska du ha inkommit med din ansökan. Här kan du läsa om stipendierna.

Silverkotten  
Stipendiet delas ut till en förening från vardera Götaland, Svealand och Norrland, varav en utses till årets ungdomsförening och tilldelas Silverkotten samt en prissumma på 20 000 kronor. De två övriga föreningarna får vardera 10 000 kronor.

Beskriv i ansökan hur ni bedriver er barn- och ungdomsverksamhet, registrerar LOK-aktiviteter, rekryterar, lägger upp träningar och tävlingar, samarbetar med andra föreningar, utvecklar ledare och samverkar med skolan.

Gröna Kotten
Skogssportens Gynnare har efter initiativ av Nordic Green Energy och Svenska Orienteringsförbundets miljö- och hållbarhetsgrupp instiftat miljöstipendiet Gröna kotten. Stipendiet är på 15 000 kronor årligen och delas ut till en förening/arrangör som under det gånga året arbetat föredömligt med miljö- och hållbarhetsfrågor, både kontinuerligt och/eller vid enskilda arrangemang.

Silva JK-fonden – Skogssortens Gynnares elitstipendium
Syftet med stipendiet är ”att stimulera orienteringsungdomars internationella kontakter” och kan sökas av aktiva inom orienteringsförbundets fyra grenar, vilka bedöms ha kapacitet att ta medalj vid kommande VM för seniorer. Stipendiesumman är på 15 000 kronor.

Skogssportens Gynnares ledarstipendium - en nyhet
Skogssportens Gynnare vill bidra till att svensk orientering fortsatt har goda tränare och ledare på olika nivåer och områden samt har goda förebilder.
För att tränare och ledare ska utvecklas krävs utbildning, utveckling, träning, handledning och projekt av olika slag för att utvecklas som person och i sitt tränarskap, ledarskap, styrelsearbete, kommunikation, ungdomsarbete mm.
Av ansökan ska det framgå hur stipendiemedlen ska användas. Stipendiesumman kommer att fördelas jämställt mellan män och kvinnor och på en summa mellan 5000-10 000 kronor.

Sök projektmedel genom Skogssportens Gynnare
Lars Blomqvist, som har varit en trogen medlem i föreningen ända fram till sin bortgång, har genom en donation gjort det möjligt för Skogssportens Gynnare att utöka sitt stöd för att utveckla och bredda orienteringssporten. Särskilt med inriktning på unga och utveckling av föreningsverksamheten.

Pengarna kommer att fördelas genom att föreningar och enskilda kommer att ha möjligheten att söka projektmedel inom de områden som ligger i linje med RF:s 5 strategier:

• Den moderna föreningen engagerar
• Inkluderande idrott för alla
• En ny syn på träning och tävling
• Jämställdhet för en framgångsrik idrott
• Ett stärkt ledarskap.

Läs mer om samtliga stipendier på www.skogsportensgynnare.se

Ansökan skall vara inne senast den 31 maj och görs på föreningens hemsida.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter