Svensk Orientering logotyp
08.10.2015

Idrottens elittränarutbildning - anmäl dig nu!

Orientering
I januari 2016 startar den sjunde omgången av idrottens elittränarutbildning, ETU. Ansök nu för att vara en av dem som genom egen utbildning och utveckling bidrar till att göra Svensk idrott starkare. Anmälan senast 15 oktober.

ETU är en vidareutbildning för dig som tränare som arbetar med elitförberedande verksamhet eller tränare på elitnivå. Du kommer att i stora drag studera träningslära och tävlingslära samt tränar- och ledarskap. Nytt för den här omgången är en förstärkning av just tävlingsläran. Du kommer bland annat att få besöka ett internationellt mästerskap eller en internationell tävling, få ökade kunskaper och färdigheter i att förbereda, genomföra samt följa upp och utvärdera ett internationellt mästerskap eller en internationell tävling.

Förkunskaper
Sökanden skall ha tränarutbildning från ett SF eller motsvarande kunskaper. Specialförbundet rekommenderar och rangordnar de sökande och ansvarar tillsammans med utbildningsansvarig för specialidrottsanpassningen.

Mer information och länk till anmälan hittar du här.

Finansiering
Föreningen kan söka stöd ur Idrottslyftet för tränare som vill fortbilda sig genom att utbilda sig på Idrottens Elittränarutbildning. Ett stöd på maximalt 20 000 kronor per person kan delas ut. I ansökan ska framgå på vilket sätt tränare efter genomförd utbildning förväntas bidra till att utveckla såväl verksamhet som individer i föreningen i syfte att uppnå både idrottslig utveckling för den enskilda individen och uppnå Idrottslyftets huvidsakliga syfte, ett livlångt idrottande i förening.

Sista ansökningsdag 15 november via IdrottOnline. Stödet betalas ut efter prövning av ansökan och under förutsättning att personen som ansökan gäller antas till utbildningen. Utbetalning sker senast 31 december 2015.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter